Bài viết nổi bật

Dịch vụ tư vấn luận văn

Nhận những bài viết mới nhất từ Luận văn 1080

Tư vấn viên sẽ liên hệ sớm nhất !

Tư vấn cho tôi

Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Nguyễn Tuyết AnhQuản lý giáo dục

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận của quá trình giáo dục ở nhà trường phổ thông. Đó là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học. Xem ngay

Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học của lưu học sinh

Nguyễn Tuyết AnhQuản lý giáo dục

Quản lý hoạt động tự học của lưu học sinh tốt sẽ phát huy được vai trò của các bộ phận trong nhà trường và khơi dậy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của lưu học sinh

Cơ sở lý luận quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

Nguyễn Tuyết AnhQuản lý giáo dục

Khái niệm, chức năng và nội dung về quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. Mục tiêu của giáo dục đạo đức đối với sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh

Một số lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại trường THCS

Nguyễn Tuyết AnhQuản lý giáo dục

Một số khái niệm liên quan đến quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Cơ sở lý luận về giáo dục kỹ năng sống. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại trường THCS

Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh

Nguyễn Tuyết AnhQuản lý giáo dục

Một số khái niệm cơ bản liên quan đến công tác quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc. Nội dung quản lý hoạt động bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh. Click xem ngay

Zalo: 096.999.1080