Phân tích định lượng

Xử lý số liệu, phân tích nhân tố khám phá efa trong spss

Dịch vụ chạy SPSS giúp bạn hoàn thành các bảng báo cáo phân tích thống kê cho các nghiên cứu điều tra xã hội học và kinh tế lượng một cách hoàn hảo nhất. Hiện nay, có rất nhiều học viên cao học, nhiều nghiên cứu sinh hay sinh viên đại học hoặc những người […]

Dịch vụ nhận chạy eview

Hiện nay, có rất nhiều học viên cao học, nhiều nghiên cứu sinh và sinh viên đại học và nhiều người có nhu cầu sử dụng phần mềm SPSS và phần mềm chạy EVIEWS cho việc phân tích các dữ liệu khoa học, phục vụ cho các báo cáo, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học,…. Nhận […]

Phân tích định tính là gì?

Tại sao phải phân tích định tính? Phân tích là 1 quá trình tìm kiếm những tri thức đã được khái quát hóa để có thể sẽ áp dụng vào quá trình giải thích cho 1 loạt những hiện tượng. Để làm tốt được điều đó, các nhà nghiên cứu đã phải xác định “nguồn” […]

Dịch vụ nhận chạy Stata

Với những kinh nghiệm trong nhiều năm làm về các lĩnh vực tư vấn luận văn thạc sĩ, tư vấn nghiên cứu thị trường, chuyên nhận làm luận văn tuân theo phương pháp định lượng, phân tích các dữ liệu thị trường, chạy & phân tích các dữ liệu phần mềm SPSS, phần mềm chạy Eviews, nhận chạy Stata… CLB […]

Phân tích định lượng trong quản trị, kinh tế

Việc nghiên cứu, phân tích định lượng trước nay vẫn là một thách thức đối với không chỉ sinh viên, thạc sỹ, tiến sĩ…mà  việc phân tích định lượng trong kinh tế còn gây rất nhiều khó khăn cho cả những chuyên gia của các công ty lớn. Có tiền, có đội ngũ hùng hậu cũng […]