Luận văn Quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu nhất định phải đọc

Nguyễn Tuyết Anh 07/11/2022 Cẩm nang quản lý nhà nước
Luận văn Quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu nhất định phải đọc
1/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Để có một bài luận văn thuyết phục, chuyên nghiệp thì yếu tố quan trọng hàng đầu chính là chọn đề tài. Bài viết này sẽ gợi ý 20 đề tài Luận văn Quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu cùng cấu trúc cơ bản và bí quyết để làm nên sản phẩm đặc sắc nhất, đảm bảo điểm cao, cùng theo dõi nhé!

1. 20 đề tài luận văn quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu hay nhất

Đề tài hay về luận văn quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu
Đề tài hay về luận văn quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu

Luận văn là một văn bản thể hiện sự nghiên cứu về đề tài mang tính cấp thiết mà bạn muốn trình bài và không trùng lặp nội dung. Tại đây, dù là luận văn quản lý thu chi ngân sách nhà nước hay luận văn Quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu đều tùy theo đề tài mà có nghiên cứu về một vấn đề mà cá nhân chọn. 

Tổng hợp 20 đề tài luận văn quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu chuyên nghiệp nhất:

 1. Luận văn về Thương mại điện tử hàng hóa xuất nhập khẩu.
 2. Đề tài Quản lý nhà nước xuất nhập khẩu.
 3. Luận văn: quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu về việc quản lý thuế.
 4. Luận văn quản lý nhà nước đối với xuất nhập khẩu trong các hoạt động thực hiện theo chính sách quản lý của pháp luật.
 5. Đề tài về Quản lý nhà nước trong xuất nhập khẩu ở công cụ quản lý.
 6. Luận văn: quản lý nhà nước xuất nhập khẩu về các chính sách quản lý hàng hóa.
 7. Các giải pháp trong hoạt động quản lý nhà nước trong thương mại điện tử hàng hóa xuất nhập khẩu.
 8. Luận văn Quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu: Phương thức thủ tục xuất nhập khẩu bằng thương mại điện tử trong công tác hiệu quả quản lý nhà nước
 9. Đề tài thúc đẩy thị trường thương mại điện tử đối với ngành xuất nhập khẩu ở công tác quản lý nhà nước.
 10. Một vài yếu tố tác động lên việc quản lý trực tiếp của thương mại điện tử đến hàng hóa xuất nhập khẩu đối với nhà nước.
 11. Đánh giá công tác của quản lý nhà nước cho việc thúc đẩy xuất nhập khẩu bằng phương thức thương mại điện tử.
 12. Đề tài luận văn Quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu: Thực trạng hiện nay về quản lý nhà nước trong xuất nhập khẩu nhà nước ở các chính sách đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố.
 13. Những giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu qua thực tiễn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay.
 14. Vai trò của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước bên xuất nhập khẩu, chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.
 15. Trình bày và phân tích về thực trạng quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu tại khu vực nhà nước về xuất nhập khẩu nhà nước trên thị trường Việt Nam.
 16. Luận văn Quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu: Công tác quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp đối với lĩnh vực nhà nước về xuất nhập khẩu.
 17. Luận văn: quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu, phân tích những công cụ kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu về công tác quản lý nhà nước.
 18. Chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, trình bày hệ thống những quy phạm pháp luật có hiệu lực trong quy định xuất nhập khẩu đối trong công tác quản lý nhà nước.
 19. Đề tài luận văn Quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu: Phân tích các chính sách quản lý của nhà nước và công cụ quản lý của nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu.
 20. Đảm bảo hiệu quả của chính sách phát triển về xuất nhập khẩu ở công tác quản lý nhà nước.

2. Tải ngay 5 mẫu luận văn xuất sắc nhất

2.1. Luận văn: Quản lý nhà nước đối với hàng gia công xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan quản lý hàng gia công - Cục hải quan TP. HCM

Quản lý nhà nước đối với hàng gia công xuất nhập khẩu
Quản lý nhà nước đối với hàng gia công xuất nhập khẩu

Nội dung chính về luận văn quản lý nhà nước đối với hàng gia công xuất nhập khẩu trên 3 khía cạnh sau:

 • Tổng quan cơ sở khoa học quản lý nhà nước đối với hàng gia công xuất nhập khẩu.
 • Đưa ra thực trạng quản lý nhà nước đối với hàng gia công xuất nhập khẩu ở địa phương nhất định.
 • Tổng hợp định hướng, pháp và đưa ra kiến nghị về hoàn thiện quản lý nhà nước đối với mặc hàng xuất khẩu.

Link tải mẫu luận văn Quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu: Tại đây.

2.2. Luận văn quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu văn hóa phẩm từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh

Luận văn về hoạt động xuất nhập khẩu văn hóa phẩm từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh
Luận văn về hoạt động xuất nhập khẩu văn hóa phẩm từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chính về luận văn quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu văn hóa từ thực tiễn TP. Hồ Chí Minh trên 3 khía cạnh sau:

 • Khái quát cơ sở khoa học quản lý nhà nước đối với hàng xuất khẩu ở Việt Nam.
 • Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh.
 • Định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh.

Link tải mẫu luận văn Quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu: Tại đây.

2.3. Luận văn quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại thành phố Đà Nẵng 

Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại thành phố Đà Nẵng
Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại thành phố Đà Nẵng

Nội dung chính về luận văn quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại thành phố Đà Nẵng trên 3 khía cạnh sau:

 • Khái quát cơ sở khoa học quản lý nhà nước đối với hàng xuất khẩu ở Việt Nam.
 • Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại thành phố Đà Nẵng.
 • Định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại thành phố Đà Nẵng.

Link tải mẫu luận văn Quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu: Tại đây.

2.4. Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh Sêkong, CHDCND Lào 

Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại CHDCND Lào
Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại CHDCND Lào

Nội dung chính về luận văn quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh Sekong, CHDCND Lào trên các khía cạnh sau:

 • Khái quát cơ sở khoa học quản lý nhà nước đối với hàng xuất khẩu.
 • Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại Sekong.
 • Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh Sekong, CHDCND Lào.

Link tải mẫu luận văn Quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu: Tại đây.

2.5. Luận văn: Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh Savannakhet

Luận văn: Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh Savannakhet
Luận văn: Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh Savannakhet

Nội dung chính về luận văn quản lý nhà nước đối với hàng gia công xuất nhập khẩu trên 3 khía cạnh sau:

 • Khái quát cơ sở khoa học quản lý nhà nước đối với hàng hóa gia công xuất nhập khẩu.
 • Thực trạng quản lý nhà nước đối với hàng hóa gia công xuất nhập khẩu tại một nơi cụ thể.
 • Định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hàng hóa gia công xuất nhập khẩu tại một nơi cụ thể.

Link tải mẫu luận văn Quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu: Tại đây.

Ngoài ra, để có các kiến thức chuẩn xác, cụ thể hãy tham khảo chuyên đề quản lý nhà nước về tài chính công

3. Cấu trúc cơ bản của bài luận văn quản lý nhà nước đối với xuất khẩu

3.1. Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU.

 • Tổng quan về quản lý nhà nước trong hoạt động xuất nhập khẩu. Khái niệm của đối tượng nghiên cứu và quản lý nhà nước đối với đối tượng nghiên cứu. Nêu rõ sự quản lý cần thiết của nhà nước đối với đối tượng nghiên cứu.
 • Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu. Xây dựng chiến lược, kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về xuất nhập khẩu. Phân tích thiết lập và kiểm tra bộ máy nhà nước và sử dụng hiệu quả công cụ quản lý xuất nhập khẩu.
 • Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu ở nước ta: yếu tố về chủ thể quản lý, về đối tượng quản lý và về môi trường bên ngoài
 • Kinh nghiệm của một số địa phương về quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu.

3.2. Chương II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NƠI CỤ THỂ

 • Đặc điểm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất ở một nơi cụ thể: vị trí địa lý, kinh tế - xã hội và ngoại giao.
 • Tình hình xuất nhập khẩu ở nơi cụ thể.
 • Thực trạng quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại nơi cụ thể. Xây dựng chiến lược, kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về xuất nhập khẩu. Thiết lập và kiểm tra bộ máy nhà nước, sử dụng hiệu quả công cụ quản lý xuất nhập khẩu.
 • Đánh giá tình hình quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu tại nơi cụ thể.

3.3. Chương III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NƠI CỤ THỂ

 • Căn cứ đề xuất giải pháp: Dự báo tình hình xuất nhập khẩu thành phố trong những năm tới, phương hướng quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu.
 • Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu tại nơi cụ thể. Hoàn thiện việc xây dựng chiến lược, kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về xuất nhập khẩu. Hoàn thiện tổ chức, kiểm tra, rà soát bộ máy quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu 
 • Một số kiến nghị liên quan.

4. Mẹo chọn đề tài giật được điểm cao

Dù là luận văn quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp hay luận văn quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu thì chọn đề tài rất quan trọng. Để có thể giật được điểm cao thì người nghiên cứu cần:

 • Chọn lọc ra các đề tài có sự liên hệ với tình hình thực tế hiện tại.
 • Ưu tiên những vấn đề có tính cấp thiết, quan trọng đối với cuộc sống.
 • Bật lên được hiện trạng, giải quyết vấn đề.
 • Chọn lựa các đề tài khách quan, hữu ích đến cuộc sống.
 • Lựa chọn cho phù hợp đến thế mạnh, năng lực bản thân.

 

Trên đây là các thông tin quan trọng về đề tài, mẫu và cấu trúc cơ bản của Luận văn Quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu mà bạn không nên bỏ qua. Cảm ơn bạn đã xem và mong rằng bài viết hữu ích đến bạn!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080