35+ Đề Tài Và Mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Tôn Giáo HAY Nhất

Nguyễn Tuyết Anh 30/07/2022 Cẩm nang quản lý nhà nước
35+ Đề Tài Và Mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Tôn Giáo HAY Nhất
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Quản lý Nhà nước về Tôn giáo luôn là một trong những vấn đề nổi bật và nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền. Nhằm hỗ trợ hết mình giúp các bạn đạt kết quả cao trong các kì thi, Luanvan1080 đã tổng hợp các đề tài, mẫu và lưu ý quan trọng cho bài luận văn quản lý nhà nước về tôn giáo

1. Luận văn quản lý nhà nước về tôn giáo là gì?

1.1. Khái niệm quản lý nhà nước về tôn giáo

Từ các khái niệm như đã trình bày ở phần trên, ta có thể đưa ra khái niệm về quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo theo hai nghĩa như sau:

 • Nghĩa rộng: Là quá trình dùng quyền lực nhà nước (quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp) của các cơ quan Nhà nước theo qui định của pháp luật để tác động, điều chỉnh, hướng các quá trình tôn giáo và hành vi hoạt động tôn giáo của tổ chức, cá nhân tôn giáo diễn ra phù hợp với pháp luật, đạt được mục tiêu cụ thể của chủ thể quản lý.
 • Nghĩa hẹp: Là một dạng quản lý xã hội mang tính chất nhà nước, chức năng nhiệm vụ của nhà nước, là quá trình chấp hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật của các cơ quan trong hệ thống hành pháp để điều chỉnh các quá trình tôn giáo và mọi hành vi hoạt động tôn giáo của tổ chức, cá nhân tôn giáo diễn ra theo qui định của pháp luật.

1.2. Vai trò cơ bản của quản lý nhà nước về tôn giáo.

Nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng có đạo, đồng thời chống lại những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo vì mục đích phi tôn giáo, làm cho những hoạt động tôn giáo diễn ra trong khuôn khổ pháp luật, việc thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo.

2. 30 đề tài luận văn quản lý nhà nước về tôn giáo HOT nhất

 • Với sự quan tâm sát sao của nhà nước, hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên cả nước đã được ổn định, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho toàn xã hội. 
 • Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế, đòi hỏi phải có biện pháp khắc phục phù hợp. Sau đây luanvan1080 sẽ giới thiệu đến bạn đọc 30 đề tài luận văn quản lý nhà nước về tôn giáo hot nhất hiện nay. Hãy tham khảo ngay!

1. Quản lý Nhà nước về tôn giáo: Thực trạng và giải pháp nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả

2. Quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Huyện A, Tỉnh B

3. Luận văn Quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1975 đến ngày nay

4. Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo và các nguyên tắc

5. Báo cáo nội dung cụ thể trong luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo

6. Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo, lý luận và thực tiễn

7. Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo, Lý luận và thực tiễn tại Huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ

8.  Luận văn quản lý nhà nước về tôn giáo: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo các cấp ở nước ta hiện nay

9. Quản lý Nhà nước về tôn giáo đạo cao đài

10. Quản lý Nhà nước về Tôn giáo phật giáo ở Việt Nam

11. Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo:  Quản lý Nhà nước về Tôn giáo phật giáo ở Việt Nam

12. Quản lý Nhà nước về Tôn giáo từ thực tiễn tỉnh Bình Dương

13. Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

14.Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên

15. Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo: Đời sống tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thái Nguyên hiện nay

16. Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

17. Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo: Thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh Phú Yên hiện nay

18. Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh

19. Quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

20. Quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

21. Quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

22. Quản lý nhà nước về tôn giáo của một số quốc gia Đông Nam Á

23. Quản lý nhà nước về tôn giáo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình

24. Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Phú Thọ hiện nay

25. Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh Lai Châu

26. Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo: Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

27. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội đoàn tôn giáo trên địa bàn thành phố Huế,...

28. Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

29. Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

30. Tìm hiểu về vai trò của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

3. 5 mẫu luận văn đạt điểm tuyệt đối 

3.1. Luận văn quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Nội dung: 

 • Đề tài giúp nghiên cứu cơ sở lý luận về tôn giáo, quản lý nhà nước về tôn giáo, đánh giá thực trạng tôn giáo, hoạt động các tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Cư M’gar 
 • Từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Cư M’gar.
Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Đắk Lắk
Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Đắk Lắk

Link tải miễn phí: Tại đây

3.2. Luận văn quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung: 

 • Đề tài giúp Phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về tôn giáo; vận dụng trong quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Thừa Thiên Huế
Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Thừa Thiên Huế

Link tải miễn phí: Tại đây

3.3. Luận văn quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Nội dung: 

 • Đề tài giúp hệ thống hóa cơ sở khoa học quản lý nhà nước về tôn giáo, vận dụng trong quản lý các hoạt động tôn giáo ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
 • Đề tài còn phân tích, đánh giá thực trạng từ đó xác định được những hạn chế và nguyên nhân thực trạng quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện. Qua đó đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên thời gian tới.

 

Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Phú Yên
Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Phú Yên

Link tải miễn phí: Tại đây

3.4. Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo của UBND cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình

Nội dung: 

 • Đề tài nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước về tôn giáo của UBND cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình, làm rõ tình hình quản lý nhà nước về tôn giáo của UBND cấp huyện khi thực hiện theo quy định pháp luật của nhà nước. 
 • Qua đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn, đồng thời góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong chính sách, pháp luật hiện hành về tôn giáo của nước ta từ cấp độ cơ sở.

 

Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Quảng Bình
Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo ở Quảng Bình

Link tải miễn phí: Tại đây

3.5. Luận văn quản lý nhà nước về tôn giáo - thực trạng và giải pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả

Nội dung: 

 • Đề tài giúp Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam
 • Đề tài còn giúp tìm hiểu nội dung quản lý nhà nước về tôn giáo, thực trạng và giải pháp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thời gian tới

 

Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo: thực trạng và giải pháp
Luận văn quản lý Nhà nước về tôn giáo: thực trạng và giải pháp

Link tải miễn phí: Tại đây

4. 3 lỗi người làm dễ mắc phải khi làm bài

 • Lỗi lặp lại giới thiệu, mọi người thường lặp lại phần đầu của bài tiểu luận của họ trong phần kết thúc.
 • Lỗi có quá nhiều chủ đề trong luận văn bao gồm quá nhiều chủ đề và chủ đề trong bài luận chắc chắn sẽ đánh bại mục đích của tuyên bố. Bài luận của bạn phải có chủ đề phù hợp với ý tưởng đó.
 • Lỗi sử dụng tiêu đề sai hoặc chung nếu bạn trình bày chúng với một chủ đề không liên quan đến bài luận, chúng có thể được lôi kéo để đọc một cái gì đó bạn không có và điều này không thể dẫn đến ấn tượng tốt.

Như vậy, bài viết trên đã chia sẻ 5 mẫu luận văn quản lý nhà nước về tôn giáo hoàn toàn miễn phí, được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Ngoài ra bài viết còn cung cấp cho bạn đọc 30 mẫu đề tài luận văn đạt điểm cao. Hy vọng các bạn thành công áp dụng những kiến thức vào bài luận của mình. Chúc các bạn đạt kết quả cao!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080