Lời mở đầu hay cho đề tài “Đánh giá chất lượng dịch vụ khách sạn”

Tran Ha
Lời mở đầu hay cho đề tài “Đánh giá chất lượng dịch vụ khách sạn”
5 (100%) 1 vote

Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn mẫu Lời mở đầu hay cho đề dài “Đánh giá chất lượng dịch vụ khách sạn”. Nếu bạn đang có ý định làm bài luận về lĩnh vực này, hãy tham khảo nhé!

Lời mở đầu hay cho đề tài "Đánh giá chất lượng dịch vụ khách sạn"

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Green Plaza là một trong những khách sạn 4 sao đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên hiện nay, cùng với sự phát triển của ngành du lịch tại Đà Nẵng, hệ thống khách sạn, khu nghỉ mát trên địa bàn thành phố được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều. Đặc biệt trong số các khách sạn mới mở trong những năm gần đây số lượng khách sạn 3 và 4 sao chiếm phần lớn. Chính lẽ đó, cạnh tranh tại phân khúc này ngày càng trở nên khốc liệt. Khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn, vì vậy họ càng trở nên khó tính và cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi quyết định đặt phòng.

Trước tình hình đó, khách sạn Green Plaza gặp những khó khăn lớn trong việc giữ thị phần và thu hút khách hàng. Vấn đề về chất lượng dịch vụ được đặt ra với ban quản trị khách sạn. Làm sao để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phù hợp nhất với khách hàng mục tiêu trong khi vẫn tiết kiệm được chi phí của doanh nghiệp là một thách thức. Vấn đề chỉ được giải quyết trên cơ sở hoàn thiện chất lượng dịch vụ. Đây là vấn đề cấp thiết và sống còn đối với khách sạn Green Plaza Đà Nẵng trong thời gian tới. Xuất phát từ nhận thức đó tác giả đã chọn đề tài “Quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn Green Plaza Đà Nẵng”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hoá những cơ sở lý luận căn bản cho công tác quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn. Phân tích và làm rõ thực trạng công tác quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn Green Plaza Đà Nẵng trong thời gian qua. Đề ra giải pháp quản trị chất lượng dịch vụ phù hợp với khách sạn Green Plaza trên cơ sở định hướng khách hàng, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của khách sạn trên thị trường.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến công tác quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn Green Plaza Đà Nẵng.

– Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công tác quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn Green Plaza Đà Nẵng

+ Về thời gian: Số liệu được thu thập trong 3 năm từ năm 2012-2014.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích, so sánh và tổng hợp. Về thu thập thông tin, đề tài sử dụng dữ liệu thứ cấp từ khách sạn và dữ liệu sơ cấp từ điều tra hiện trường làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp.

5. Bố cục đề tài

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương, cụ thể như sau:

  • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị chất lượng dịch vụ
  • Chương 2: Thực trạng công tác quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn Green Plaza Đà Nẵng.
  • Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn Green Plaza Đà Nẵng.

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

– Sách, giáo trình:

+ PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh – TS. Hoàng Thị Lan Hương (2013), Quản trị kinh doanh khách sạn, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.

+ Phạm Xuân Hậu (2011), Quản trị chất lượng dịch vụ – du lịch, NXB Thống kê.

+ TS. Nguyễn Bá Lâm (2009), Quản lý kinh doanh khách sạn, NXB Hà Nội.

– Đề tài, luận văn tốt nghiệp:

+ Đề tài “Quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai” thuộc Đại học Đà Nẵng.

+ Bài báo “Về việc vận dụng các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ” của Nguyễn Hoàng Tuệ Quang đăng trên Thông tin Khoa học Xã hội. – 2014. – Số 10.

Trên đây là mẫu Lời mở đầu hay cho đề dài “Đánh giá chất lượng dịch vụ khách sạn”. Nếu bạn đang có ý định làm bài luận về lĩnh vực này, hãy tham khảo các dịch vụ của chúng tôi:

Làm luận văn tốt nghiệp thuê

Nhận viết tiểu luận thuê

Nhận làm thuê assignment