Bài viết nổi bật

Cán cân thương mại là gì? Nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Cán cân thương mại là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (quý hoặc năm).

Dịch vụ tư vấn luận văn

Nhận những bài viết mới nhất từ Luận văn 1080

Tư vấn viên sẽ liên hệ sớm nhất !

Tư vấn cho tôi

Phương pháp dự báo là gì? Các phương pháp dự báo thường dùng

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Các phương pháp dự báo định lượng đều dựa trên cơ sở Toán học, Thống kê. Để dự báo nhu cầu tương lai, không xét đến các nhân tố ảnh hưởng khác ta có thể dùng các phương pháp dự báo theo dãy số thời gian

Điểm hòa vốn là gì? Công thức tính điểm hòa vốn của dự án

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Điểm hòa vốn là gì? Công thức tính điểm hòa vốn của dự án Bất kỳ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng đòi hỏi phải xác định mức doanh thu tối thiểu hoặc mức thu nhập nhất định để bù đắp chi phí của quá trình hoạt động đó

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh là gì? Vai trò của doanh nghiệp này đối với nền kinh tế

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh xét dưới giác độ sở hữu bao gồm tất cả các đơn vị hay tổ chức kinh tế thuộc sở hữu của một người hay một nhóm người. Quyền sở hữu này được xác định dựa trên quá trình huy động hình thành nên nguồn vốn hoạt động cho đơn vị kinh tế đó

Khái niệm, đặc điểm và vai trò của xuất nhập khẩu

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Xuất-nhập khẩu là một hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá mà việc thực hiện được diễn ra giữa

Khái niệm lạm phát là gì? Nguyên nhân gây ra tình trạng lạm phát

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Khái niệm lạm phát là gì? Lạm phát là một phạm trù vốn có của nền kinh tế thị trường, nó xuất hiện khi các quy luật về hàng hoá không được tôn  trọng, nhất là các quy luật lưu thông tiền tệ.

Khái niệm thuế thu nhập cá nhân, đặc điểm và vai trò của nó đối với nền kinh tế

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu, thu vào phần thu nhập chịu thuế sau khi trừ các chi phí liên quan đến thu nhập của các cơ sở SXKD, dịch vụ.

Zalo: 096.999.1080