Bài viết nổi bật

Cán cân thương mại là gì? Nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Cán cân thương mại là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (quý hoặc năm).

Dịch vụ tư vấn luận văn

Nhận những bài viết mới nhất từ Luận văn 1080

Tư vấn viên sẽ liên hệ sớm nhất !

Tư vấn cho tôi

Cán cân thương mại là gì? Nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Cán cân thương mại là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (quý hoặc năm).

Tác Động Của Toàn Cầu Hóa Và Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Toàn cầu hóa là gì? Kinh tế quốc tế là gì? Tại sao cần phải toàn cầu hóa? Hệ quả của toàn cầu hóa ra sao? Cùng tìm hiểu toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế trong bài viết này của Luận văn 1080 nhé

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu của Công ty cổ phần

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Cổ phiếu và trái phiếu đều được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ - Cổ phiếu và trái phiếu đều có mệnh giá được ghi trên bề mặt cổ phiếu/trái phiếu - Lợi tức của cổ phiếu và trái phiếu được trả theo một mức cố định

Dịch vụ thương mại là gì? Một số dịch vụ thương mại theo quy định của Luật thương mại

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Dịch vụ thương mại là các dịch vụ gắn liền với quá trình giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa, nhận thanh toán của bên bán và nghĩa vụ thanh toán, nhận hàng và quyền sở hữu theo thỏa thuận của bên mua.

Khái niệm hàng hóa, phân tích mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Hàng hóa là sản phẩm của lao động thông qua trao đổi, mua bán. Hàng hóa ở đây có thể là hữu hình như gạo, củi, sắt thép, quyển sách, cái bút hay ở dạng vô hình hàng hóa như sức lao động.

Khái niệm hiệu quả kinh tế, phân biệt hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh tế

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Hiệu quả kinh tế là phạm trù kinh tế quan trọng biểu hiện quan hệ so sánh giữa kết quả kinh tế mà xã hội đạt được với chi phí bỏ ra để đạt được hiệu quả đó.

Zalo: 096.999.1080