Kinh tế

 Khái niệm về chiến lược và khái niệm chiến lược kinh doanh

Tìm hiểu về khái niệm chiến lược kinh doanh là gì I/ Khái niệm về chiến lược Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa về chiến lược, theo Chandler (1990) thì chiến lược là: “việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi […]

Lý thuyết về chiến lược kinh doanh và cách xây dựng chiến lược kinh doanh

  Lý thuyết về chiến lược kinh doanh và cách xây dựng chiến lược kinh doanh 1./ Khái niệm chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh là tập hợp những quyết định và hành động kinh doanh hướng mục tiêu để các nguồn lực của công ty đáp ứng được những cơ hội và […]

Cán cân thương mại là gì? Nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại

Cán cân thương mại là gì? Nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại 1. Cán cân thương mại là gì? Cán cân thương mại là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất khẩu và nhập khẩu […]

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay

Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt? Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay 1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt Từ thực tế khách quan đó, thanh toán không dùng tiền mặt ra đời, đáp ứng sự phát triển vượt bậc của nền kinh […]

Lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1. Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh là quy luật kinh tế cơ bản, quan điểm về cạnh tranh rất rộng ,nhưng hiện nay chưa có quan điểm thống nhất. Theo quan điểm cạnh tranh cổ điển, Cac-Mac cho rằng cạnh tranh […]

Khái niệm, mục đích, vai trò của chiến lược kinh doanh

Khái niệm, mục đích, vai trò ý nghĩa của chiến lược kinh doanh 1. Khái niệm chiến lược kinh doanh Chiến lược là một chương trình hành động tổng quát: xác định các mục tiêu dài hạn, cơ bản của một doanh nghiệp, lựa chọn các đường lối họat động và các chính sách điều […]

Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động

Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động và những rủi ro, hạn chế và lợi ích của hoạt động xuất khẩu lao động 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động a, Nhóm nhân tố khách quan – Điều kiện kinh tế chính trị, tình hình dân số_nguồn lao […]

Các hình thức xuất khẩu chủ yếu

Các hình thức xuất khẩu chủ yếu 1. Xuất khẩu là gì? Xuất khẩu là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền làm phương tiện thanh toán. Tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với mỗi quốc gia hay đối với cả […]

Phòng ngừa rủi ro và xử lý đối với khoản phải thu khó đòi

Phòng ngừa rủi ro và xử lý đối với khoản phải thu khó đòi 1. Khoản phải thu là gì? Khoản phải thu là bộ phận tài sản của doanh nghiệp đang bị các đơn vị hoặc cá nhân khác chiếm dụng mà doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồi. Khoản phải thu khó đòi […]

Các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái hiện nay

Các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái 1. Lạm phát Tương quan lạm phát giữa hai đồng tiền có nghĩa là mức giá chung của đồng nội tệ sẽ thay đổi tương đối so với mức giá chung của các đồng ngoại tệ khác. Nó tác động tới tỷ giá trong dài […]