Kinh tế

Tác Động Của Toàn Cầu Hóa Và Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế

Toàn cầu hoá đang là xu hướng tất yếu và ngày càng được mở rộng. Tính tất yếu của toàn cầu hoá trước hết được biểu hiện ở tính tất yếu kinh tế. Toàn cầu hoá kinh tế là khía cạnh quan trọng nhất của toàn cầu hoá; nó đang tác động mạnh mẽ đến […]

Tổng Quan Về Quản Trị Kinh Doanh Bất Động Sản

Bạn có niềm đam mê kinh doanh bất động sản nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Giống như am hiểu ngôi nhà của chính mình, người kinh doanh bất động sản cũng vậy, khi bắt đầu bước vào kinh doanh muốn thành công phải nắm rõ những kiến thức và hiểu thị trường. 1. […]

 Khái niệm về chiến lược và khái niệm chiến lược kinh doanh

Tìm hiểu về khái niệm chiến lược kinh doanh là gì I/ Khái niệm về chiến lược Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa về chiến lược, theo Chandler (1990) thì chiến lược là: “việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi […]

Lý thuyết về chiến lược kinh doanh và cách xây dựng chiến lược kinh doanh

  Lý thuyết về chiến lược kinh doanh và cách xây dựng chiến lược kinh doanh 1./ Khái niệm chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh là tập hợp những quyết định và hành động kinh doanh hướng mục tiêu để các nguồn lực của công ty đáp ứng được những cơ hội và […]

Cán cân thương mại là gì? Nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại

Cán cân thương mại là gì? Nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại 1. Cán cân thương mại là gì? Cán cân thương mại là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất khẩu và nhập khẩu […]

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay

Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt? Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay 1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt Từ thực tế khách quan đó, thanh toán không dùng tiền mặt ra đời, đáp ứng sự phát triển vượt bậc của nền kinh […]

Lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1. Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh là quy luật kinh tế cơ bản, quan điểm về cạnh tranh rất rộng ,nhưng hiện nay chưa có quan điểm thống nhất. Theo quan điểm cạnh tranh cổ điển, Cac-Mac cho rằng cạnh tranh […]

Khái niệm, mục đích, vai trò của chiến lược kinh doanh

Khái niệm, mục đích, vai trò ý nghĩa của chiến lược kinh doanh 1. Khái niệm chiến lược kinh doanh Chiến lược là một chương trình hành động tổng quát: xác định các mục tiêu dài hạn, cơ bản của một doanh nghiệp, lựa chọn các đường lối họat động và các chính sách điều […]

Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động

Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động và những rủi ro, hạn chế và lợi ích của hoạt động xuất khẩu lao động 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động a, Nhóm nhân tố khách quan – Điều kiện kinh tế chính trị, tình hình dân số_nguồn lao […]

Các hình thức xuất khẩu chủ yếu

Các hình thức xuất khẩu chủ yếu 1. Xuất khẩu là gì? Xuất khẩu là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền làm phương tiện thanh toán. Tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với mỗi quốc gia hay đối với cả […]