Download luận văn kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 36.25

Nguyễn Tuyết Anh 24/12/2020 Kế toán
Download luận văn kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 36.25
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Luân văn 1080 xin giới thiệu đến bạn đọc 1 đề tài luận văn thiết thực cho chuyên ngành kế toán. Để bạn đọc có cái nhìn tổng quan về 1 đề tài luận văn cần triển khai những phần nào vừa đầy đủ, vừa đi đúng vào trọng tâm của đề tài. Đề tài mang tên: “luận văn kế toán quản trị chi phí sản xuất  tại ban điều hành dự án 36.25

Tham khảo thêm các bài viết sau:

+ Đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

+ Luận văn kế toán vốn bằng tiền

+ Luận văn kế toán xác định kết quả kinh doanh

1. Mục lục luận văn kế toán quản trị chi phí sản xuất 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.............................................................................. iv

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ........................................................................ v

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU “ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN 36.25    1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu....................................................................... 1

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài................................................................... 3

1.3. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................... 4

1.4. Câu hỏi nghiên cứu..................................................................................................... 4

1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................ 5 1.6.

Phương pháp nghiên cứu........................................................................................... 6

1.7. Nội dung chi tiết.......................................................................................................... 7 

luận văn kế toán quản trị chi phí sản xuất

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần đến dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ  tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, ... để giúp mình hoàn thành những bài luận đúng deadline?

Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.............................. 8

2.1Tổng quan về kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp............... 8

2.1.1Khái niệm về kế toán quản trị chi phí sản xuất......................... 8

2.1.2 Đặc điểm cơ bản của kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp.. 10

2.1.3. Vai trò của kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp................... 12

2.2 Đặc điểm hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.................................................................................. 13

2.3.Nội dung của kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp........15

2.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.................................... 15

2.3.2. Phân loại chi phí theo yêu cầu của kế toán quản trị trong doanh nghiệp...... 16

2.3.3 Xây dựng định mức trong xây lắp......................................................................... 24

2.3.4 Lập dự toán chi phí xây dựng............................................................................... 26

2.3.5 Xác định chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp..................................... 30

2.3.6 Xây dựng trung tâm chi phí sản xuất................................................................... 35

2.3.7 Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp......... 36

2.3.8 Phân tích chênh lệch chi phí................................................................................. 38

2.3.9 Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận (C-V-P).......... 40

2.3.10 Mô hình tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp...................... 44

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN 36

3.1. Đặc điểm SXKD và tổ chức quản lý của Ban điều hành dự án 25............ 47

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ban điều hành dự án 36.25............... 47

3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ của Ban điều hành dự án........ 48

3.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của Ban điều hành dự án .. 54

3.2. Đặc điểm công tác kế toán tại Ban điều hành dự án 25............................... 56

3.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán......................................................................................... 56

3.2.2 Chế độ kế toán áp dụng tại Ban điều hành dự án............................................... 58

3.2.3 Hình thức kế toán, phần mềm kế toán áp dụng tại Ban điều hành dự án....... 59

3.3 Thực trạng quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 36.25 ……61

3.3.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh................................................................ 61

3.3.2 Thực trạng công tác xây dựng định mức chi phí tại Ban điều hành dự án..... 62

3.3.3 Thực trạng công tác lập dự toán chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án ..62

3.3.4. Phương pháp xác định chi phí......................................... 65

3.3.4 Xác định trung tâm chi phí tại Ban điều hành dự án 25.............................. 69

3.3.5 Phân tích biến động chi phí sản xuất................................................................... 70

3.3.6 Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 36.25 73

3.3.7 Ứng dụng phân tích mối quan hệ giữa Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận cho quá trình ra quyết định................................. 73

3.4 Nhận xét về thực trạng kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 36.25................................................................. 74 3.

4.1 Ưu điểm........................................ 74

3.4.2 Hạn chế........................................ 76

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN 36.25........................................... 78

4.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 25............................................. 78

4.1. 1 Sự cần thiết hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 25 78

4.1. 2 Yêu cầu hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 36.25 79

4.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 25..................................... 80

4.3. Điều kiện cơ bản thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 25....................................................................... 87

KẾT LUẬN..................................................... 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO        92

2. Lời mở đầu luận văn kế toán quản trị chi phí sản xuất 

Được sự phân công của Khoa sau đại Trường Đại Học Lao Động - Xã Hội và sự đồng ý của thầy giáo hướng dẫn TS. Vũ Đình Hiển tôi đã thực hiện đề tài “Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 36.25” Để hoàn thiện luận văn này, Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã tận tính hướng dẫn, giảng dạy trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện ở trường Đại Học Lao Động - Xã Hội. Xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS. Vũ Đình Hiển đã tận tình, chu đáo hướng dẫn tôi luận văn này.

Xin cảm ơn ban lãnh đạo nói chung và các phòng ban nói riêng tại Ban điều hành dự án 36.25 đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể hoàn thiện luận văn này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài này một cách tốt nhất nhưng do thời gian, điều kiện nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp để luận văn của tôi được hoàn thiện hơn.

3. Tính cấp thiết của luận văn kế toán quản trị chi phí sản xuất 

Một vài thập niên gần đây, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là sau khi nước ta hội nhập thành công vào WTO (tổ chức thương mại quốc tế) thì những cơ hội phát triển kinh tế ngày càng mở rộng. Nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào nước ta cũng tăng rõ rệt. Do đó cơ sở hạ tầng và các công trình xây dựng cũng ngày càng được đầu tư nhiều. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, hàng năm tổng kinh phí ngân sách chi cho lĩnh vực này chiếm tới 80% vốn đầu tư cả nước…

Sản phẩm của ngành xây dựng không chỉ đơn thuần là những sản phẩm có giá trị công trình lớn, có thời gian sử dụng lâu dài, có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế mà còn là những công trình có tính thẩm mỹ cao thể hiện phong cách, lối sống của dân tộc đồng thời có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hóa xã hội của một quốc gia.

Tuy nhiên, việc cạnh tranh trong ngành này lại không kém phần gay gắt. Trong cơ chế quản lý xây dựng cơ bản hiện nay, các công trình có giá trị lớn phải tiến hành đấu thầu. Vì vậy, để có thể đưa ra giá dự thầu hợp lý nhất, đem lại khả năng trúng thầu cao đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Để thực hiện được thì các doanh nghiệp phải kiểm soát được những thông tin về chi phí cũng như giá thành, xem chi phí đó được hình thành như thế nào? ở đâu?

Từ đó đề ra biện pháp quản lý vốn, tránh lãng phí, thất thoát, tiết kiệm đến mức thấp nhất chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, những thông tin này còn là cơ sở, là tiền đề để doanh nghiệp xác định kết quả hoạt động kinh doanh, làm lành mạnh hóa các quan hệ kinh tế tài chính góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư của doanh nghiệp.

Vì vậy, quản trị chi phí sản xuất là một phần cơ bản, không thể thiếu của công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp, lại càng có ý nghĩa hơn đối với các doanh nghiệp xây lắp nói riêng và đối với nền kinh tế nói chung. Ở Việt Nam, kế toán quản trị còn khá mới mẻ, các doanh nghiệp mới chỉ có hệ thống kế toán tài chính hoàn chỉnh, còn hệ thống kế toán quản trị phục vụ cho công tác quản lý và ra quyết định hầu như chưa có. Đồng thời, việc triển khai ứng dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vào hoạt động quản lý chưa được quan tâm đúng mức.

Hơn nữa, về mặt luật pháp, Nhà nước ta mới chỉ ban hành những văn bản pháp quy, chế độ hướng dẫn về hệ thống kế toán tài chính áp dụng bắt buộc cho các doanh nghiệp, còn kế toán quản trị mới chỉ được đề cập và vận dụng không bắt buộc đối với các doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Đối với các doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác quản trị chi phí sản xuất là cơ sở để giám sát các hoạt động, từ đó khắc phục các tồn tại và phát huy những tiềm năng đảm bảo cho doanh nghiệp luôn tồn tại và có thể đứng vững trong cơ chế thị trường cạnh tranh và nhiều rủi ro như hiện nay.

Để làm tốt công việc này, đòi hỏi doanh nghiệp cần tổ chức tốt công tác quản trị chi phí sản xuất một cách kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng phương pháp. Nhận thức được vấn đề trên, cùng với những kiến thức đã được học tại nhà trường kết hợp với thời gian nghiên cứu thực tế công tác hạch toán kế toán tại ban quản lý dự án 36.25, được sự chỉ bảo và hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo TS. Vũ Đình Hiển cùng toàn thể các cô chú, anh chị trong phòng tài chính – kế toán của Ban điều hành dự án, em chọn đề tài Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 36.25cho bài luận văn thạc sỹ.

4. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài luận văn kế toán quản trị chi phí sản xuất

Đề tài “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 36.25” đã được rất nhiều các anh chị thực tập tại đơn vị quan tâm nghiên cứu và phát triển. Đề tài này nghiên cứu được chia thành hai nhóm gồm những công trình nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất dưới góc độc của kế toán quản trị hoặc góc độ kế toán tài chính và nghiên cứu chung về kế toán chi phí sản xuất kết hợp cả hai góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Các bài nghiên cứu đã sử dụng thành công các phương pháp nghiên cứu như phương pháp tổng hợp, phân tích mang tính hệ thống... Dưới đây là một số công trình nghiên cứu đề tài quản trị chi phí sản xuất: “Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp xây lắp thuộc tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LIGICO)” năm 2006 của Trương Thanh Hằng.

Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận cơ bản chung về KTQT chi phí và giá thành làm sáng tỏ tương đối về bản chất nội dung, và phương pháp của KTQT, luận văn chủ yếu tập trung vào kế toán chi phí và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp, phạm vi nghiên cứu của luận văn còn tập trung trong phạm vi của một doanh nghiệp, nên còn mang yếu tố chủ quan, và còn nhiều vấn đề cần phải nghiêu cứu thêm và mở rộng. “Tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty CP sơn Dầu khí Việt Nam” năm 2013 của Lê Thị Thu Thủy.

Đề tài đã nghiên cứu chế độ kế toán chi phí trong doanh nghiệp, đánh giá thực trạng chi phí trong doanh nghiệp hiện nay chưa thật sự phù hợp với đặc diểm ngành và khó có thể đáp ứng nhu cầu thông tin cho việc ra quyết định kinh doanh hợp lý, luận văn đã đưa ra được một số giải pháp tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí cho doanh nghiệp và các điều kiện để thực hiện công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí nhưng còn chung chung và chủ yếu trong lãnh vực kinh doanh của ngành. “ Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần cơ điện và xây lắp Hùng Vương” năm 2013 tại trường Đại học Đà Nẵng của tác giả Hà Thụy Phúc Trầm.

Đề tài đã có những phân tích cụ thể tìm ra được nguyên nhân gây ra biến động của chi phí và các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí hướng tới tiết kiệm chi phí sản xuất. Tuy nhiên đề tài chưa đề cập đến những thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng kế toán quản trị vào đơn vị xây lắp. Nhìn chung các luận văn đều đã đưa ra những lý luận cơ bản của kế toán quản trị chi phí. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu còn chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện vì vậy em tiếp tục tham gia nghiên cứu đề tài này tại Ban điều hành dự án nhằm bổ sung những thiếu sót và phát triển hơn nữa những vẫn đề mà các khóa luận trước chưa đề cập đến.

Download luận văn kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 36.25

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Công việc của tôi là Chuyên thu thập, quản lý và sản xuất nội dung thông tin dưới bất kỳ dạng nào, tư vấn các vấn đề luận văn cho khách hàng qua tổng đài tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, dịch vụ làm luận văn cho khách hàng. Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080