Đề Tài Và Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Miễn Phí

Tran Ha
Đề Tài Và Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Miễn Phí
5 (100%) 2 votes

1. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục

Lời cảm ơn

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề về phát triển chương trình giáo dục Mầm non

1.1.2. Tổng quan nghiên cứu vấn đề về quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.2. Các khái niệm cơ bản

1.2.1. Chương trình giáo dục

1.2.2. Phát triển chương trình giáo dục

1.2.3. Quản lý

1.2.4. Quản lý giáo dục

1.2.5. Quản lý phát triển chương trình giáo dục

1.3. Chương trình giáo dục mầm non, đặc điểm phát triển của trẻ lứa tuổi mầm non

1.4. Lý luận về phát triển chương trình giáo dục

1.4.1. Chu trình phát triển chương trình giáo dục

1.4.2. Chu trình phát triển chương trình giáo dục cho bậc học mầm non

1.5. Quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.5.1. Kế hoạch hóa phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.5.2. Tổ chức thực hiện phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.5.3. Chỉ đạo phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.5.4. Kiểm tra, thanh gia phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.6. Các yếu tố tác động tới quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.6.1. Bối cảnh thế giới và trong nước

1.6.2. Yếu tố kinh tế – văn hóa – xã hội

1.6.3. Hệ thống giáo dục quốc dân

1.6.4. Chất lượng đội ngũ

1.6.5. Điều kiện cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục mầm non

Tiểu kết chương 1

đề tài và đề cương luận văn quản lý giáo dục

đề tài và đề cương luận văn quản lý giáo dục

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON VINSCHOOL

2.1. Đặc điểm hệ thống giáo dục Vinschool

2.1.1. Vị trí địa lý, năm thành lập

2.1.2. Quy mô

2.2. Sơ lược về các trường mầm non Vinschool

2.2.1. Quy mô trường lớp

2.2.2. Chất lượng giáo dục

2.2.3. Nhu cầu học tập của học sinh

2.2.4. Đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý

2.3. Thực trạng phát triển và quản lý phát triển chương trình giáo dục tại trường mầm non Vinschool

2.3.1. Nhận thức về việc phát triển chương trình giáo dục tại trường Vinschool

2.3.2. Thực trạng phát triển chương trình giáo dục tại trường Vinschool theo khảo sát thực trạng các nội dung của chu trình phát triển chương trình giáo dục

2.3.3. Thực trạng quản lý phát triển chương trình giáo dục tại trường Vinschool theo khảo sát các chức năng quản lý

2.3.4. Đánh giá chung

Tiểu kết chương 2

Các bài viết liên quan:

+ Giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông

Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục

+ Chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON VINSCHOOL

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.1.1. Đảm bảo tính mục đích

3.1.2. Đảm bảo tính phù hợp

3.1.3. Đảm bảo tính cân đối

3.1.4. Đảm bảo tính toàn diện

3.1.5. Đảm bảo tính hệ thống

3.1.6. Đảm bảo tính cá biệt

3.1.7. Đảm bảo tính thực tiễn

3.1.8. Đảm bảo tính hiệu quả

3.2. Những biện pháp quản lý phát triển chương trình giáo dục tại trường mầm non Vinschool

3.2.1. Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục mầm non

3.2.2. Tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra

3.2.3. Tổ chức thiết kế chương trình theo chuẩn đầu ra

3.2.4. Tổ chức thực thi chương trình

3.2.5. Tổ chức đánh giá chương trình

3.2.6. Xây dựng môi trường giáo dục

3.3. Kết quả khảo cứu về tính cần thiết, khả thi của các biện pháp

3.3.1. Đối tượng khảo nghiệm

3.3.2. Nội dung khảo nghiệm

Tiểu kết chương 3

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

2. 112 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục tiêu biểu

[001] Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay.

[002] Quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở Trường trung học phổ thông Bất Bạt, tiếp

cận đảm bảo chất lượng.

[003] Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an.

[004] Quản lý các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương.

[005] Quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên Đông Anh – Hà

Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

[006] Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở Trường

Trung học cơ sở Nguyễn Huy Tưởng, Đông Anh, Hà Nội.

[007] Quản lý lưu học sinh trong bối cảnh hội nhập Quốc tế hiện nay.

[008] Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi tại Trường Trung học phổ thông

chuyên Hà Nội – Amsterdam.

[009] Quản lý hoạt động dạy học ở Trường Tiểu học huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

[010] Quản lý giáo viên Trường Trung học cơ sở Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp.

[011] Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học

huyện Đông Anh thành phố Hà Nội.

[012] Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở Nam Hồng (Đông Anh – Hà Nội) đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học.

[013] Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh của Trường Trung học phổ thông

Bất Bạt – Ba Vì – Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

[014] Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở Trường trung học cơ sở Vân Hà, Đông

Anh, Hà Nội.

[015] Quản lý sinh viên nội trú tại trung tâm hỗ trợ sinh viên – Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh hiện nay.

[016] Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam

[017] Quản lý hoạt động dạy học thực nghiệm của môn khoa học tự nhiên tại Trường

phổ thông quốc tế liên hiệp quốc Hà Nội.

[018] Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Tài chính.

[019] Quản lý hoạt động dạy học thực hành hệ Cao đẳng nghề tại trường Đại học Công

nghiệp Hà Nội đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

[020] Quản lý Sinh viên ngoại trú của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)

>>>>Xem chi tiết: 112 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục tiêu biểu

Hi vọng mẫu đề cương và list đề tài trên đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn

Hiện tại Tổng đài luận văn 1080 đang cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn, khóa luận tốt nghiệp, viết thuê đề cương. Nếu bạn đang quá bận rộn với công việc và không thể hoàn thành, hãy liên hệ với chúng tôi trong thời gian sớm nhất để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

  • Hotline: 096.999.1080

 

Hãy click vào nút download để nhận thêm mẫu đề tài về chuyên ngành quản lý giáo dục

https://drive.google.com/file/d/1CcRXBf0HRfkrqskM5XWEzmO5Y6ZkB4vN/view