Gợi ý chọn đề tài làm luận văn thạc sĩ luật kinh tế

Nguyễn Phong
Gợi ý chọn đề tài làm luận văn thạc sĩ luật kinh tế
5 (100%) 2 votes

Việc tìm một đề tài luận văn trong lĩnh vực bạn theo học mà trước giờ chưa được nghiên cứu kĩ càng.

Đề tài khiến người chấm điểm vô cùng hứng thú khi đọc một đề tài đưa ra những lập luận của mình về chủ đề đó chứ không phải những thông tin có sẵn.

Bạn mong muốn bắt đầu càng sớm càng tốt, vạch ra ý tưởng và nghĩ đến những hướng chính mà bạn muốn dẫn dắt chủ đề đó.

Bạn rất dễ bị mất phương hướng trong quá trình nghiên cứu nếu bạn không có kế hoạch và phương pháp lập luận rõ ràng trước đó. Bạn có thể thay đổi một vài ý tưởng trong quá trình nghiên cứu nhưng bạn vẫn cần những ý tưởng nền tảng cho luận văn của mình.

Đề tài luận văn của mình sử dụng những kiến thức và kỹ năng mà bạn đã tiếp thu được trong suốt quá trình học và khiến giáo viên hướng dẫn và hội đồng phản biện đánh giá một cách chuyên nghiệp và thuyết phục.

Hiểu được khó khăn trong việc nghĩ ra một tên đề tài có thể đáp ứng được những tiêu chí trên,Luận văn 1080 xin chia sẻ cho các bạn chuyên ngành luật về đề tài luận văn thạc sĩ luật đặc biệt là các đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế

1/ Chia sẻ một số tên đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế

1. Pháp luật về bộ máy quản lý của ngân hàng thương mại ở Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện

2. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài ở Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

3. Những bất cập của Luật cạnh tranh năm 2004 và giải pháp hoàn thiện

4. Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh thông qua thực tiễn hoạt động quản lý thị trường tại AAA

5. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại

6. Pháp luật đấu thầu đối với việc cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

7. Nhãn hiệu và vấn đề bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

8. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

9. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam nhằm thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu

10 Hoàn thiện pháp luật để nâng cao hiệu quả giám sát trong hoạt động ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế

Đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế

Tham khảo thêm các bài viết sau:

+ Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ luật

Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của 1080

11 Chỉ dẫn địa lý và vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

12 Các biện pháp khuyến khích theo Luật Đầu tư và thực tiễn áp dụng tại TP AAA

13 Thực tiễn giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng tại ngân hàng AAA

14.  Pháp luật viễn thông ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

15.  Pháp luật về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng”

16.  Pháp luật về đăng ký kinh doanh và thực tiễn thực hiện tại Thành phố AAA

17.  Những bất cập của Luật đầu tư 2005 và hướng hoàn thiện

18.  Thực trạng thi hành Luật An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống trên địa bàn Thành phố AAA

19.  Hoàn thiện pháp luật về về vốn của công ty cổ phần liên quan đến bảo vệ quyền lợi của cổ đông

20.  Mối quan hệ giữa tòa án và trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo pháp luật Việt nam hiện nay

21. Tên thương mại và vấn đề bảo hộ tên thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

22. Hoàn thiện pháp luật về quản lý và đầu tư nguồn tài chính từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

23 Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo quy định của Luật trọng tài thương mại 2010

24 Áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam và một số kiến nghị

25 Xác lập, duy trì, chấm dứt hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng- Thực trạng và giải pháp

26 Pháp luật về cấp phép đầu tư

27 Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công chức trong hoạt động quản lý kinh doanh

28 Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng Tòa án – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

29 Công ty hợp vốn đơn giản theo pháp luật Việt Nam

30 Pháp luật về tổ chức của ngân hàng thương mại từ thực tiễn của ngân hàng TMCP AAA

31 Thực tiễn thi hành pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam và một số kiến nghị

32 Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân qua thực tiễn thi hành trên địa bàn huyện AAA

33 Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai bằng tòa án qua thực tiễn tại địa bàn huyện AAA

34 Quy chế pháp lý về khu công nghiệp qua thực tiễn tại AAA

35 Pháp luật về chống buôn lậu và gian lận thương mại- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

36 Pháp luật về tài chính đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2013

37 Pháp luật về giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013

38 Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động ở thành phố AAA – Thực trạng và giải pháp

39 Pháp luật về lao động chưa thành niên – Thực trạng và một số kiến nghị

40 Bồi thường thiệt hại theo Bộ luật lao động 2012 – Thực trạng và một số kiến nghị

41 Pháp luật về chữ ký số trong giao dịch thương mại ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

42 Góp vốn thành lập công ty theo pháp luật Việt Nam

43 Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn ở huyện AAA

44 Hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất bảo đảm phù hợp với Hiến pháp 2013 từ thực tiễn của huyện AAA

45 Pháp luật lao động với vấn đề bảo vệ lao động nữ – Thực trạng và một số kiến nghị

46 Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam

47 Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án kinh tế trên địa bàn thành phố AAA

48 Pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý trong nghề Luật sư và thực tiễn áp dụng tại công ty Luật AAA

49 Cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài qua thực tiễn thành phố AAA

50 Tăng cường năng lực thanh tra việc thực hiện pháp luật của sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn TP AAA về nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

51 Thủ tục pháp lý về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại Thành phố AAA

52 Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – Thực tiễn giải quyết tại tòa án nhân dân TP AAA và một số kiến nghị

53 Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn thi hành tại địa bàn quận AAA

54 Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

55 Thực trạng pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế ở Việt Nam và những giải pháp hoàn thiện

56 Pháp luật về thu hồi đất cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Luật Đất đai năm 2013

57 Chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại

58 Thủ tục phá sản theo pháp luật Việt Nam hiện nay

2/ 30 đề tài luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế đạt bằng giỏi

 1. Quy chế pháp lý của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
 2. An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ trong pháp luật lao động Việt Nam
 3. Khía cạnh pháp lý của vấn đề hạn chế thương mại trong thương mại quốc tế
 4. Áp dụng pháp luật bảo hiểm tự nguyện theo Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 5. Áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong dự án đầu tư trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng
 6. Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam
 7. Bảo đảm quyền lợi của người lao động trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước
 8. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
 9. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài ở Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 10. Những bất cập của Luật cạnh tranh năm 2004 và giải pháp hoàn thiện
 11. Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh thông qua thực tiễn hoạt động quản lý thị trường tạiB
 12. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại
 13. Nhãn hiệu và vấn đề bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại
 14. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 15. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam nhằm thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu
 16. Hoàn thiện pháp luật để nâng cao hiệu quả giám sát trong hoạt động ngân sách nhà nước ở Việt Nam
 17. Chỉ dẫn địa lý và vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại
 18. Thực tiễn giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng tại ngân hàng B
 19. Pháp luật về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng”
 20. Thực trạng thi hành Luật An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống trên địa bàn Thành phố C
 21. Hoàn thiện pháp luật về về vốn của công ty cổ phần liên quan đến bảo vệ quyền lợi của cổ đông
 22. Mối quan hệ giữa tòa án và trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo pháp luật Việt nam hiện nay
 23. Tên thương mại và vấn đề bảo hộ tên thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại
 24. Hoàn thiện pháp luật về quản lý và đầu tư nguồn tài chính từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 25. Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo quy định của Luật trọng tài thương mại 2010
 26. Áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam và một số kiến nghị
 27. Xác lập, duy trì, chấm dứt hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng- Thực trạng và giải pháp
 28. Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công chức trong hoạt động quản lý kinh doanh
 29. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng Tòa án – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 30. Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân qua thực tiễn thi hành trên địa bàn huyện C

3/ 50 đề tài luận văn tốt nghiệp tiêu biểu dành cho các bạn ngành Luật

 1. Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa thiên Huế
 2. Chế tài do vi phạm nghĩa vụ trong Hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam
 3. Pháp luật về bảo vệ và khai thác giá trị di sản vật thể phục vụ phát triển kinh tế – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. Pháp luật về chữ ký số trong giao dịch thương mại ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 5. Pháp luật về thuế giá trị gia tăng – Thực tiễn áp dụng tại Thừa Thiên Huế
 6. Pháp luật lao động với vấn đề bảo vệ lao động nữ – Thực trạng và một số kiến nghị
 7. Pháp luật về bán đấu giá tài sản – Thực tiễn thực hiện tại Thừa Thiên Huế
 8. Xử lý vi phạm trong hoạt động chống buôn lậu trên thị trường nội địa ở tỉnh Thừa Thiên Huế
 9. Pháp luật về chống buôn lậu và gian lận thương mại- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 10. Pháp luật Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch qua thực tiễn thi hành tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 11. Các biện pháp bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động Việt Nam
 12. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền trong hoạt động nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng
 13. Xét xử phúc thẩm các vụ án kinh doanh thương mại theo pháp luật Việt Nam
 14. Khắc phục sự khác biệt về những khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ theo Pháp luật Việt Nam và Pháp luật Quốc tế
 15. Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng – Thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 16. Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
 17. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh, thương mại theo Pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp – Thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình
 18. Pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
 19. Thực trạng pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế ở Việt Nam và những giải pháp hoàn thiện
 20. Pháp luật về cho thuê đất – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 21. Hoàn thiện khung pháp lý của Việt Nam về hàng rào phi thuế quan bảo hộ hoạt động sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu Hiệp định TPP
 22. Pháp luật về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa Nhập khẩu –Thực tiễn áp dụng tại thành phố Đà Nẵng
 23. Pháp luật về sáp nhập tổ chức tín dụng ở Việt Nam.
 24. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng
 25. Thực thi các biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ qua biên giới – Thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
 26. Thực hiện pháp luật về ưu đãi Thuế đối với hàng hóa là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ – Thực tiễn tại Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Quảng Trị
 27. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp đồng kinh doanh Bảo hiểm theo Pháp luật Việt Nam
 28. Xây dựng cơ chế thực thi Luật Doanh nghiệp 2014
 29. Pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 30. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản
 31. Khắc phục những bất cập của Pháp luật Việt Nam về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ
 32. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp
 33. Bảo hộ tên thương mại theo pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam
 34. Pháp luật bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 35. Pháp luật về doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam
 36. Pháp luật về bảo vệ môi trường biển qua thực tiễn thi hành tại Thừa Thiên Huế
 37. Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp – Thực tiễn áp dụng tại Tỉnh Quảng Bình
 38. Pháp luật về kiểm soát hành vi gian lận thương mại trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa – Thực tiễn tại tỉnh An Giang
 39. Chế độ pháp lý về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng – Thực tiễn áp dụng tại Tỉnh Quảng trị
 40. Pháp luật về xử lý hành vi buôn lậu và gian lận thương mại – Thực trạng và giải pháp
 41. Pháp luật về thu hồi đất mục đích phát triển kinh tế xã hội – Thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa thiên Huế
 42. Giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước theo Luật Thương Mại 2005
 43. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường theo pháp luật Việt Nam
 44. Pháp luật về quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa – Thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 45. Pháp luật về cho thuê nhà ở thương mại
 46. Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa giả mạo theo pháp luật Việt Nam
 47. Bảo vệ cổ đông trong công ty cổ phần theo Pháp luật Việt Nam
 48. Pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường
 49. Thực thi quyền tác giả, quyền liên quan
 50. Thực tiễn thi hành pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam và một số kiến nghị

4/ 25 Đề tài luận văn luật dễ đạt điểm cao

1. Thực hiện thủ tục hành chính của UBND Phường – qua thực tiễn Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

2.  Các tội phạm về tin học theo Luật hình sự Việt Nam

3. Pháp luật về mua cổ phần của tổ chức bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt của ngân hàng nhà nước Việt Nam

4. Hợp đồng bảo hiểm hàng hải theo pháp luật Việt Nam

5.  Đại xá và đặc xá trong Luật hình sự Việt Nam

6.  Những vấn đề pháp lý về sáng lập viên Công ty cổ phần

7.  Những bài học kinh nghiệm rút ra từ vụ kiện bán phá giá cá tra và cá basa vào thị trường Mỹ

8. “Quy định và thực tiễn chống bán phá giá của Mỹ và giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam”

9.  “Quy định và thực tiễn chống bán phá giá của Mỹ và giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam”

10. Thực trạng, vai trò và giải pháp hoàn thiện luật thuế GTGT ở Việt Nam

11. Luận văn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng và vận dụng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

12. Các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự

13. Chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Điện Biên

14. Một số vấn đề về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và uy tín

15. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với người chưa thành niên phạm tội trên địa bàn tỉnh Hà Tây của cơ quan Cảnh sát điều tra

16. Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình trong điều kiện cải cách hành chính nhà nước

17. Giáo dục quyền con người, quyền công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

18. Kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi tố – điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát

19. Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong tình hình hiện nay

20. Gian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở nước ta hiện nay – Thực trạng và biện pháp phòng ngừa

21.Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm

22.Tội không tố giác tội phạm – một số khía cạnh pháp lí hình sự và tội phạm học

23. Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

24.Xây dựng và bảo vệ thương hiệu hàng xuất khẩu Việt Nam

25. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Hiện tại, Luận văn 1080 đang cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ luật học. Mọi thông tin chi tiết về yêu cầu như đề tài, deadline, số trang, số điểm mong muốn,… vui lòng gửi vào hòm thư của chúng tôi hoặc liên hệ qua Hotline để được tư vấn củ thể hơn.