ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Nguyễn Phong
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN
5 (100%) 2 votes

I. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ

A/ Phần nghi thức luận văn thạc sĩ kinh tế:

+ Trang bìa: Tên trường, tên người thực hiên,tên đề tài, ngành đào tạo, mã ngành,…
+ Tóm tắt
+ Mục lục
+ Danh mục các bảng biểu
+ Danh mục các hình vẽ, đồ thị, sơ đồ
+ Danh mục các chữ viết tắt

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ

Tham khảo thêm các bài viết sau:

+ Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế

+ Khái niệm hiệu quả kinh tế

+ Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

B/ Phần nội dung chı́nh luận văn thạc sĩ kinh tế

1. GIỚI THIỆU
1.1. Xác định vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Câu hỏ i nghiên cứu
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5. Ý nghı̃ a của kết quả nghiên cứu
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Các khái niệm liên quan
2.2. Lý thuyết liên quan
2.3. Các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan
2.4. Khung phân tích của nghiên cứu
2.5. Các giả thuyết nghiên cứu
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Cách tiếp cận nghiên cứu
3.2. Phương pháp chọn mẫu/ quy mô mẫu
3.3. Loại dữ liệu cần thu thập
3.4. Công cụ phân tích dữ liệu
4. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
Dự kiến kết cấu của luận văn (tham khảo quy định cấu trúc luận văn Thạc sĩ)
5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
6. CÁ C NGUỒ N LỰC
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

II. HÌNH THỨC ĐỀ CƯƠNG VÀ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ

A/ Hình thức đề cương luận văn thạc sỹ kinh tế

– Độ dày đề cương:
+ Khoảng từ 15-20 trang A4.
– Trong đó, 3 nội dung chính:
– Phần tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết khoảng 4-6 trang
– Phần phương pháp nghiên cứu khoảng 3-5 trang
– Phần tài liệu tham khảo khoảng 1-2 trang.
– Trình bày đề cương:
– Soạn thảo văn bản: Font chữ Times New Roman; size 13; dãn dòng 1,5 lines; lề trên 3,5 cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2cm; số trang đánh ở giữa, phía trên đầu trang giấy.
– Không có Header và Footer.
– Không yêu cầu có phụ lục.
– Ghi tiểu mục theo quy định.
– Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ phải gắn với số mục.
– Không lạm dụng viết tắt trong đề cương.
– Trích dẫn và ghi tài liệu tham khảo đúng quy định.

B/ Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ kinh tế

Học viên chuẩn bị bài báo cáo tóm tắt dự định đề cương nghiên cứu bằng Powerpoint với thời gian khoảng 15 phút, trong đó: học viên trình bày trước hội đồng trong vòng 5 phút, sau đó hội đồng sẽ trao đổi với học viên khoảng 10 phút.

III/ Giới thiệu 10 đề tài luận văn thạc sĩ ngành kinh tế

  1. Phân tích, đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại VIC
  2. Một số chính sách giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam
  3. Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu, đầu tư ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam
  4. Tìm hiểu TPP, vai trò của Mỹ trong TPP và lợi ích của TPP đối với ngành logistics ở Việt Nam
  5. Quy trình xác định hộ nghèo và các vấn đề chính sách: Trường hợp huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông
  6. Phân tích lợi ích và chi phí Đường trên cao Nhiêu Lộc – Thị Nghè
  7. Chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Tây Ninh
  8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến 2020
  9. Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của UBND các huyện, thành phố
  10. Kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa- Xu hướng kinh tế mới của Việt Nam

Xem thêm: Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành kinh tế , Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ :

+ Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Nhận viết assignment

Dịch vụ chạy spss

chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

Từ khóa tìm kiếm: ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ ,  ĐỀ CƯƠNG THẠC SĨ KINH TẾ