HỆ SỐ CRONBACH ALPHA LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CRONBACH ALPHA TRONG SPSS

Nguyễn Tuyết Anh 27/12/2022 Tài liệu phân tích định lượng
HỆ SỐ CRONBACH ALPHA LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CRONBACH ALPHA TRONG SPSS
4.5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Cronbach Alpha là gì mà chúng ta thường xuyên gặp chúng xuất hiện trong các bài nghiên cứu, khảo sát thực tế? Hệ số cronbach Alpha có mối quan hệ như thế nào đối với các biến trong một thang đo, hiện nay có nhiều định nghĩa xoay quanh hệ số này khiến nhiều bạn hoang mang chưa hiểu rõ. Vậy để nắm kỹ hơn về khái niệm cronbach alpha trong spss, mời mọi người xem ngay qua bài viết dưới đây nhé. 

1. Bản chất cronbach alpha

Bản chất cronbach alpha
Bản chất cronbach alpha
 • Cronbach Alpha là thước đo tính nhất quán của các biến trong một thang đo khi nghiên cứu, khảo sát về một vấn đề nào đó. Qua đó, hệ số Cronbach Alpha sẽ kiểm định được các biến có mối quan hệ chặt chẽ với nhau hay không, nhờ vậy mà nó còn được xem là một công cụ đo lường độ tin cậy của thang đo.
 • Cronbach's alpha được tính bằng cách so sánh điểm số của từng hạng mục thang đo với tổng điểm của mỗi lần quan sát (thường là những người trả lời khảo sát hoặc người kiểm tra riêng lẻ), sau đó so sánh điểm số đó với phương sai cho tất cả điểm số của từng hạng mục
 • Kiểm định Cronbach’s Alpha là kiểm định nhằm phân tích cũng như đánh giá độ tin cậy của thang đo. Mục đích của kiểm định Cronbach Alpha là để tìm hiểu xem các biến quan sát có cùng đo lường cho một khái niệm cần đo hay không. Giá trị đóng góp nhiều hay ít được phản ánh thông qua hệ số tương quan biến tổng Corrected Item – Total Correlation. Thông qua đó, cho phép chúng ta loại bỏ được những biến không phù hợp trong mô hình nghiên cứu của mình.

2. 3 Ví dụ tiêu biểu về cronbach alpha

 Ví dụ tiêu biểu về cronbach alpha
Ví dụ tiêu biểu về cronbach alpha

3 ví dụ dưới đây sẽ giúp mọi người nắm được kỹ hơn Cronbach Alpha là gì trong phần mềm chạy spss.

 • Ví dụ 1
  • Khi những người tham gia đưa ra phản hồi cao cho một trong các mục, họ cũng có khả năng đưa ra phản hồi cao cho các mục khác. Tính nhất quán này cho thấy các phép đo là đáng tin cậy và các mục có thể đo cùng một đặc tính.
 • Ví dụ 2
  • Bạn cần nghiên cứu “Mức độ hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo của trường ĐH Công nghệ TPHCM” dựa trên thang đo Likert 5 điểm từ "rất không hài lòng" đến "rất hài lòng". Giá trị chất lượng của dịch vụ đào tạo tại trường ĐH Công nghệ bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố có thể kể đến như bằng tốt nghiệp dễ tìm việc làm, các bài học có tính ứng dụng cao,...
 • Ví dụ 3:  Cronbach alpha
  • Giả sử giả thuyết của bạn là: người hướng ngoại kiếm được nhiều tiền hơn người hướng nội. Vậy tiền lương được tính như thế nào? Điều đó thật đơn giản! Bạn chỉ cần yêu cầu nó trong bảng câu hỏi!
   Cronbach alpha
   Cronbach alpha
 • Nhưng tính hướng ngoại được đo lường ở con người như thế nào? Thông qua nghiên cứu, bạn đã phát hiện ra rằng tính hướng ngoại có thể được đo lường bằng thang đo sau đây từ Năm Đặc điểm Tính cách Lớn.
 • Vì vậy, bạn tạo một cuộc khảo sát trên datatab.de, gửi nó đi và nhận câu trả lời trong một bảng tính Excel.
 • 4 biến hiện có thể được kết hợp thành một cấu trúc cung cấp cho bạn giá trị cho biến tiềm ẩn không thể đo lường của bạn. Ví dụ, bạn có thể làm điều này với chỉ số tổng hoặc chỉ số trung bình.
 • Tất nhiên, trước đó, chúng ta phải kiểm tra xem các mục này đại diện cho cùng một điều ở mức độ nào, nghĩa là Cronbach's alpha cao bao nhiêu và thang đo đáng tin cậy đến mức nào.
 • Với mục đích này, dữ liệu được sao chép vào bảng trên trong máy tính Cronbach's Alpha . Sau đó, bốn mục được chọn và DATAtable tính toán thống kê độ tin cậy.
 • Đối với dữ liệu hiện tại, hệ số Cronbach alpha là gì?
  • Hệ số Cronbach's alpha là 0,71 đã thu được. Sau đó, bảng với số liệu thống kê quy mô mặt hàng sẽ được hiển thị. Trong bảng, bạn có thể thấy Cronbach's alpha thay đổi như thế nào khi biến hoặc mục tương ứng bị bỏ qua.

Có thể thấy khi bỏ đi Mục 1 thì Cronbach's alpha giảm xuống 0.66 và khi bỏ đi Mục 2 thì Cronbach's alpha thậm chí còn giảm xuống 0.48. Tuy nhiên, khi mục 4 bị loại bỏ, Cronbach's alpha tăng lên 0,79. Vì vậy, trong trường hợp này có thể xem xét bỏ Khoản 4.

3. Cronbach's Alpha được sử dụng để làm gì?

Thường sử dụng để đánh giá được mức độ tin cậy cũng như các giá trị của một thang đo, đánh giá xem các biến có cùng đo lường 1 giá trị hay không để từ đó cho phép chúng ta bỏ đi những biến không phù hợp.

4. Công thức Cronbach's Alpha


Công thức Cronbach's Alpha
Công thức Cronbach's Alpha

Trong đó

N = số lượng mặt hàng

= hiệp phương sai trung bình giữa các mục.

= phương sai vật phẩm trung bình.

 • Ý nghĩa của hệ số Cronbach Alpha là gì khi tính toán được kết quả, có 2 trường hợp bao gồm:
  • Cronbach's alpha trở nên lớn hơn khi số lượng mục được tăng lên và khi mối tương quan giữa các mục tăng lên. 
  • Cronbach's alpha trở nên nhỏ hơn khi tương quan trung bình giữa các mục trở nên nhỏ hơn.
 • Các tính toán cho Cronbach's alpha liên quan đến việc lấy hiệp phương sai trung bình và chia nó cho tổng phương sai trung bình. 
 • Do đó, giá trị alpha cao yêu cầu hiệp phương sai phải cao so với phương sai vật phẩm. Nói cách khác, mối quan hệ giữa các câu hỏi chiếm phần lớn sự thay đổi tổng thể.

5. Hạn chế của Cronbach’s Alpha

Hạn chế của Cronbach’s Alpha
Hạn chế của Cronbach’s Alpha
 • Trong quá trình chạy spss, bạn sẽ nhận định được tính hạn chế của Cronbach Alpha 
 • Hệ số này giả định mọi biến quan sát đều có mức độ tin cậy giống nhau, hơn nữa Cronbach Alpha còn bị nhạy cảm với số lượng lớn biến quan sát trong một thang đó
 • Từ đó, dẫn đến có xu hướng đánh giá thấp tính nhất quán của các biến và đưa ra kết quả không chính xác hoàn toàn. 

6. Tiêu chuẩn trong kiểm định độ tin cậy Cronbach's Alpha

 • Trường hợp 1: Thang đo đạt độ tin cậy, biến quan sát có ý nghĩa
 • Trường hợp 2: Thang đo đạt độ tin cậy, có biến quan sát không có ý nghĩa
 • Trường hợp 3: Thang đo đạt độ tin cậy, biến quan sát có ý nghĩa, có hệ số Cronbach's Alpha if Item Deleted lớn hơn Cronbach's Alpha của thang đo
 • Trường hợp 4: Thang đo đạt độ tin cậy, biến quan sát có ý nghĩa, có hệ số Cronbach's Alpha if Item Deleted lớn hơn Cronbach's Alpha của thang đo

7. Ý nghĩa của Cronbach alpha

Ý nghĩa của Cronbach alpha
Ý nghĩa của Cronbach alpha
 • Cronbach Alpha không chỉ đo lường được sự phù hợp của các biến mà nó còn được sử dụng để kiểm định tính nhất quán của từng biến so với thang đo.
 • Hệ số cronbach alpha được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy của từng biến, từ đó mới đưa ra đánh giá cho toàn bộ thang đo.
 • Tóm lại ý nghĩa hệ số cronbach alpha được hiểu là công cụ xác định được độ tin cậy của thang đo mà bạn sử dụng để chứng minh các biến có thật sự phù hợp với giá trị gắn liền với thang đo đó hay không, nếu không bắt buộc sẽ phải loại bỏ toàn bộ thang đo để đảm bảo sự nhất quán cho toàn bộ nghiên cứu. 

8. Chạy Cronbach Alpha cho từng nhóm là cách hiệu quả nhất

Chạy Cronbach Alpha cho từng nhóm là cách hiệu quả nhất
Chạy Cronbach Alpha cho từng nhóm là cách hiệu quả nhất
 • Trên thực tế, sẽ có hai dạng bài phân tích cronbach alpha stata đó là chạy riêng từng biến và chạy các biến cùng một lúc, vậy 2 cách này khác nhau điểm nào, vì sao mọi người nên lựa chọn chạy Cronbach Alpha riêng cho từng nhóm?
 • Ý nghĩa của việc chạy spss đó là để kiểm định độ tin cậy của từng thang đo, mỗi thang đo lại bao gồm nhiều biến quan sát, lúc này chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của việc xuất hiện Cronbach Alpha là gì?
 • Mục đích chính của kiểm định Cronbach Alpha đó là xem các biến quan sát có phù hợp với biến chính (thang đo) mà mình đại diện hay không.
 • Nếu kiểm định chung với nhau khác nào chúng ta đang đi kiểm định độ tin cậy của toàn bộ thang đo, bước kiểm định toàn bộ thang đo thật ra rất dư thừa vì thang đo là một tập hợp của nhiều biến quan sát khác nhau và tất nhiên là nó cũng không có ý nghĩa chung nào để chúng ta kiểm định. 

9. Hệ số Cronbach Alpha được sử dụng cho loại thang đo nào?

Hệ số Cronbach Alpha được sử dụng cho loại thang đo nào
Hệ số Cronbach Alpha được sử dụng cho loại thang đo nào
 • Các biến quan sát ẩn trong các thang đó không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ sử dụng hết mà sẽ cần loại bỏ các biến xấu, không phù hợp và đây chính là nhiệm vụ mà nhà nghiên cứu cần phải làm, chính vì thế việc nắm được định nghĩa cronbach alpha test là gì rất quan trọng trước khi bắt tay vào thực hiện.
 • Lúc này hệ số cronbach alpha sẽ là công cụ giúp nhà nghiên cứu loại bỏ các biến xấu (có Corrected Item – Total Correlation nhỏ hơn 0.3) hệ khỏi thang đo nhanh nhất.
 • Tóm lại điều kiện mô hình thang đó có biến quan sát được sử dụng nhiều trong phân tích Cronbach Alpha là gì? 
 • Yếu tố cần đầu tiên đó là các biến quan sát trong thang đo phải có sự tương quan với nhau cao, thông thường các biến đủ điều kiện sẽ tập hợp theo mô hình Reflective. 
 • Yếu tố thứ hai các biến quan sát trong thang đó cần phải đảm bảo sự nhất quán, không có xung đột với nhau, được thể hiện qua kết quả của hệ số Corrected Item – Total Correlation phải lớn hơn hoặc bằng 0.3.

Trong quá trình làm spss nếu vướng mắc chưa thể giải bày hãy nhanh chóng liên hệ Luận văn 1080 để được hỗ trợ Dịch vụ spss nhanh nhất, đạt kết quả cao nhất, đảm bảo uy tín hàng đầu, chất lượng nhất. Hãy liên hệ chúng tôi ngay!

Thông tin trên bài viết đã làm rõ định nghĩa hệ số Cronbach Alpha là gì bên cạnh các thông tin cần biết về một số cách kiểm định cronbach alpha trong spss là gì, từ đó giúp mọi người hình dung được chi tiết hơn về khái niệm này và ứng dụng tốt trong thực tế. Chúc mọi người thành công!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Công việc của tôi là Chuyên thu thập, quản lý và sản xuất nội dung thông tin dưới bất kỳ dạng nào, tư vấn các vấn đề luận văn cho khách hàng qua tổng đài tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, dịch vụ làm luận văn cho khách hàng. Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080