Bài viết nổi bật

Dịch vụ tư vấn luận văn

Nhận những bài viết mới nhất từ Luận văn 1080

Tư vấn viên sẽ liên hệ sớm nhất !

Tư vấn cho tôi

Quản lý là gì? Quản lý nhà nước có những đặc điểm gì?

Nguyễn Tuyết AnhChính trị

Hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động, phát sinh khi cần có sự nỗ lực tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi tổ chức, từ phạm vi nhỏ đến phạm vi lớn, từ đơn giản đến phức tạp.

Các bước ra quyết định quản trị đúng đắn trong quá trình ra quyết định

Nguyễn Tuyết AnhChính trị

Nhìn nhận vấn đề là bước đầu tiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc ra quyết định hiệu quả. Bước đầu tiên thực hiện thiếu chính xác thì các bước tiếp theo sẽ trở nên vô nghĩa.

Hàng hóa sức lao động là gì? Lý luận chung về hàng hóa sức lao động

Nguyễn Tuyết AnhChính trị

Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong cơ thể con người, nó được vận dụng vào quá trình lao động sản xuất. Theo Wikipedia, sức lao động là một khái niệm trọng yếu trong kinh tế chính trị Mác-xít.

Trả lời “Vấn đề cơ bản của triết học là gì?” qua lý luận của các trường phái Triết học

Nguyễn Tuyết AnhChính trị

Vấn đề cơ bản của triết học là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại, giữa tâm và vật, giữa ý thức và vật chất. Nó là vấn đề cơ bản vì việc giải quyết nó sẽ quyết định cơ sở để giải quyết những vấn đề khác của triết học,

Trả lời “Vấn đề cơ bản của triết học là gì?” qua lý luận của các trường phái Triết học

Nguyễn Tuyết Anh

Vấn đề cơ bản của triết học là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại, giữa tâm và vật, giữa ý thức và vật chất. Nó là vấn đề cơ bản vì việc giải quyết nó sẽ quyết định cơ sở để giải quyết những vấn đề khác của triết học,

Zalo: 096.999.1080