Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Dễ Dàng Với 6 Bước Chi Tiết Nhất

Nguyễn Tuyết Anh 24/08/2021 Tài liệu báo cáo tốt nghiệp
Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Dễ Dàng Với 6 Bước Chi Tiết Nhất
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Cách viết báo cáo thực tập gồm những yêu cầu nào? Làm sao để thực hiện một bài báo cáo được đánh giá cao với sự thể hiện đầy đủ kinh nghiệm thực tế của bản thân? Cùng Luận văn 1080 hệ thống chi tiết cách làm báo cáo thực tập, bao gồm hướng dẫn về nội dung và cách thức trình bày.

Tham khảo thêm các bài viết khác:

Lời mở đầu báo cáo thực tập ngành du lịch

【Hãy Xem Ngay】Mẫu Lời mở đầu Báo cáo thực tập hay nhất

Kinh nghiệm viết báo cáo thực tập từ A-Z

1. Báo cáo thực tập là gì?

Báo cáo thực tập là một bài báo cáo được sinh viên thực hiện vào cuối năm học hoặc khoá học, sau khi kết thúc kỳ thực tập của mình. Bài báo cáo thực tập là bản tổng kết ghi lại những trải nghiệm, những kỹ năng và kinh nghiệm mà sinh viên được ứng dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào thực tế công việc theo ngành học của mình.

Thực tập là công việc cần thiết bắt buộc đối với tất cả các sinh viên năm cuối của các trường đại học nhằm mục đích thành công tốt nghiệp. Vài báo cáo thực tập tập nhằm hệ thống khoa học những trải nghiệm, kỹ năng của sinh viên. Qua đó cho thấy hiệu quả quá của sinh viên tên vào thực tiễn công việc. 

Ngoài ra, công việc thực tập thể hiện mức độ phù hợp của sinh viên đối với công việc theo đúng chuyên ngành. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để sinh viên hiểu rõ năng lực, khả năng thích ứng với công việc của bản thân. Từ đó chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng nhất khi bước vào con đường sự nghiệp chính thức. Báo cáo thực tập chính là kết quả nghiệm thu, giúp sinh viên đánh giá được chính giá trị và sự phù hợp của bản thân với công việc. 

2. Cách viết báo cáo thực tập chi tiết từng bước

Nội dung của bài báo cáo thực tập cần thể hiện được kết quả nghiên cứu có tính thực tiễn. Tại đó, sinh viên có khả năng áp dụng nền tảng lý luận và các kỹ năng đã được học để giải quyết một vấn đề, tình huống hay sự kiện cụ thể tại đơn vị thực tập. Thông thường, một bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh đều thực hiện qua 6 bước sau:

Cách viết báo cáo thực tập chi tiết từng bước
Cách viết báo cáo thực tập chi tiết từng bước

Bước 1: Viết tiêu đề

Đặt tiêu đề cho các trang viết rất quan trọng, bưởi nó thể hiện chủ đề - nhiệm vụ báo cáo của bạn. Bạn có thể đề cập đến các thông tin sau trong tiêu đề báo cáo thực tập:

 • Tên trường học
 • Tên người thực hiện
 • Ngày thực tập
 • Thông tin liên hệ của công ty

Bước 2: Lập đề cương

Có 2 dạng đề cương cơ bản là đề cương sơ bộ và đề cương chi tiết. Cả 2 đều có vai trò quan trọng trong quá trình thiết lập nội dung của bài báo cáo. 

 • Đề cương sơ bộ: Đề cương sơ bộ nhằm thể hiện tổng quan ý tưởng và phương hướng xây dựng đề tài. Mục đích của đề cương sơ bộ nhằm cung cấp cho giảng viên góc nhìn tổng quát, từ đó xác định tính khả thi của đề tài. 
 • Đề cương chi tiết: Đề cương chi tiết được thực hiện dựa trên cơ sở hoàn thành đề cương sơ bộ cùng sự hỗ trợ của giảng viên hướng dẫn. Đề cương chi tiết đóng vai trò như xương sống của toàn bộ báo cáo. Bao gồm đầy đủ các nội dung: Lý do chọn đề tài; đối tượng, phạm vi, mục đích, phương pháp nghiên cứu;...Đề cương càng chi tiết, bản thảo càng được hoàn thiện nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bước 3: Giới thiệu về công ty bạn thực tập

Các thông tin giới thiệu về công ty cho thấy mức độ hiểu biết của thực tập sinh về hoạt động của công ty. Trong đó bao gồm các nội dung chính như sau: 

 • Tên, địa chỉ cụ thể của cơ quan
 • Lịch sử hình thành và phát triển, kết quả kinh doanh trong 5 năm gần nhất
 • Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • Chức năng, lĩnh vực, phạm vi, nhiệm vụ hoạt động
 • Quy mô, năng lực sản xuất, kinh doanh hiện nay

Bước 4: Mô tả về những gì bạn học được tại công ty

Dựa trên quá trình làm việc thực tiễn tại công ty, thực tập sinh sẽ đúc rút ra những bài học kinh nghiệm tại công ty. Người viết có thể đề cập đến các nội dung sau:

 • Mô tả công việc được giao.
 • Phương thức làm việc.
 • Quy trình thực hiện (Lập kế hoạch, phê duyệt kế hoạch thực tập).
 • Kết quả đạt được.
 • Kết quả khảo sát, thu thập tài liệu từ thực tế.
 • Phân tích và xử lý số liệu

Bước 5: Phân tích thực trạng, vấn đề có liên quan đến đề tài mà bạn hướng đến

Từ kinh nghiệm thực tiễn, người viết cái nhìn tổng quânn thực trạng hoạt động và những khó khăn còn tồn tại với sự phát triển của công ty như sau:

 • Thực trạng hiệu quả hoạt động của lĩnh vực bạn đang thực tập tại công ty, đơn vị.
 • Cơ hội, thách thức đối với việc phát triển của công ty

Bước 6: Nhận xét đánh giá thực trạng

Xuất phát trên phương diện nhìn nhận của cá nhân, người viết đề xuất các giải pháp, phương hướng mang tính khả thi cho doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của đơn vị thực tập. 

3. Cấu trúc bài báo cáo thực tập

Cấu trúc bài báo cáo thực tập bao gồm 3 phần chính: Mở đầu - Nội dung - Kết luận. Trong đó, phần mở đầu nêu ngắn gọn và cô đọng lý do chọn đề tài. Phần kết luận tóm tắt sơ lược nội dung chính của quá trình thực tập và các bài học rút ra. Phần nội dung giữ vai trò quan trọng nhất với các điểm chính như sau:

3.1. Nội dung chính của báo cáo thực tập

Bài báo cáo thực tập bao gồm 3 chương chính với hệ thống trình bày các trang dữ liệu như sau:

Cấu trúc 3 phần chính của báo cáo thực tập
Cấu trúc 3 phần chính của báo cáo thực tập

Chương 1: Giới thiệu chung về đơn vị thực tập

Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành, phát triển của công ty và vị trí nhân sự bạn được đảm nhiệm

Chương 2: Phân tích thực trạng vấn đề của công ty thực tập phù hợp với đề tài người viết lựa chọn

Nội dung chương bao gồm các ý chính:

 • Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động thực tế của công ty về vấn đề nghiên cứu; trong đó bao gồm ưu điểm và hạn chế
 • Tiến độ thực hiện công việc (mô tả các mốc thời gian chi tiết kèm ảnh)
 • Công tác môi trường, an toàn lao động

Chương 3: Nhận xét, đánh giá thực trạng

Ở phần này, người viết cần chỉ ra những phương hướng và kiến nghị nhằm thay đổi tích cực đến hiệu quả giảng dạy của nhà trường và hoạt động thực tiễn của công ty. Trong đó bao gồm:

 • Kiến nghị với nhà trường trong báo cáo thực tập về chương trình học tập và tiếp thu tri thức dựa trên khả năng áp dụng kiến thức vào làm việc thực tiễn. 
 • Kiến nghị trong báo cáo thực tập về các phương hướng, đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở thực tập.

3.2. Bố cục bài báo cáo thực tập

 • Trang bìa 
 • Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa) 
 • Trang “Lời mở đầu” (không đánh số trang) 
 • Trang “Nhận xét của giảng viên hướng dẫn” (không đánh số trang)
 • Trang “Nhận xét của người phản biện” (không đánh số trang)
 • Trang “Mục lục” (không đánh số trang) 
 • Trang “Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình”,.. (không đánh số trang) 
 • Các trang nội dung. 
 • Trang “Tài liệu tham khảo” 
 • Các trang Phụ lục 

4. Cách trình bày bài báo cáo thực tập

Trình bày là việc thể hiện nội dung báo cáo trên trang giấy. Vì vậy, cách trình bày báo cáo thực tập quyết định đến tính thẩm mỹ và tác động trực tiếp đến ấn tượng ban đầu của người chấm. 

4.1 Hình thức của báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập cũng là một loại tài liệu nghiên cứu khoa học nên có hình thức trình bày chung. Đó là những yêu cầu cơ bản, nhằm đảm bảo tính rõ ràng, thống nhất của văn bản báo cáo.

Hình thức của báo cáo thực tập chuẩn chỉnh
Hình thức của báo cáo thực tập chuẩn chỉnh

Khổ giấy

A4 (210x297mm)

Hình thức in

In 1 mặt

Bìa

Giấy cứng, khổ A4

Số trang

Tối thiểu 20 trang, tối thiểu 70 trang

Phông chữ

Times New Roman

Size chữ

14

Dãn dòng

1,5

Canh lề

Trái: 3.5cm; phải: 2.0cm; trên: 2.0cm; dưới: 2.0cm

Thanh tiêu đề

Không sử dụng

Trang số 1

Bắt đầu sau Mục lục, hay trang đầu tiên của chương 1

Hình thức trình bày nội dung

Viết theo chương, mục, các tiểu mục

Với các bảng, hình ảnh, sơ đồ, bản đồ

Đánh số thứ tự và ghi tên đầu mỗi bảng

Từ viết tắt

Hạn chế viết, nếu có thì phải để phần giải nghĩa trong dấu ngoặc “()”, sau đó liệt kê thành trang, đưa vào sau các trang Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình,...

Lưu ý ở đầu mỗi trang, mỗi chương, đề mục

Tránh trích dẫn các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để trang trí hoặc làm đề mục

 

4.2 Cách trình bày phụ lục trong báo cáo thực tập

Để có cách trình bày phụ lục trong báo cáo thực tập chuẩn chỉnh, người viết cần hiểu rõ nội dung cần có, định dạng và cách thức sắp xếp nội dung phụ lục

4.2.1. Nội dung cần có trong phụ lục

Một số nội dung chính yêu cầu bài báo cáo thực tập cần thể hiện là:

 • Thông tin dữ liệu thô: Dữ liệu thô là nguồn số liệu chưa được xử lý và phân tích đã được tiến hành thu thập trong quá trình nghiên cứu. Nó góp phần tích cực vào việc tăng tính thuyết phục cho các luận điểm trong báo cáo. Một số loại dữ liệu thô bao gồm: bảng thống kê, tính toán mẫu, dữ liệu mở rộng thông tin,...
 • Đồ thị, hình ảnh, biểu đồ: Hình thức dữ liệu này cũng đóng vai trò củng cố mức độ tin cậy của các luận điểm được trình bày trong báo cáo. Đánh số thứ tự và đặt tên cụ thể cho tất cả các hình ảnh, đồ thị và biểu đồ là điều cần thiết. 
 • Nội dung và bản sao nội dung của phiếu khảo sát: Đây là phần nội dung tiên quyết cần có trong phụ lục. Nội dung này giúp người đọc hiểu được quá trình thực hiện báo cáo và cơ sở hình thành kết luận. 

4.2.2. Định dạng phục lục trong báo cáo thực tập

Cách viết báo cáo thực tập yêu cầu định dạng phụ lục hay cách thức trình bày phụ lục cần đạt được các yêu cầu sau: 

 • Tiêu đề “PHỤ LỤC” viết in hoa hoặc chỉ viết hoa chữ cái đầu “Phụ lục”
 • Tuân thủ phông chữ và size chữ thống nhất 
 • Mỗi phụ lục cần được trình bày trên một trang giấy riêng để xác định dễ dàng điểm bắt đầu và kết thúc. 
 • Mỗi phụ lục cần đánh số hoặc chữ số Alphabet. Ví dụ: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục A,...

4.2.3. Sắp xếp nội dung của phụ lục theo thứ tự nhất định

Các phụ lục cần được hệ thống theo thứ tự xuất hiện của các phần nội dung có trong báo cáo thực tập. Việc này giúp người đọc dễ dàng theo dõi và nghiên cứu. Đồng thời, việc thể hiện nội dung cụ thể của bài viết ở phần phụ lục sẽ giúp người chấm đánh giá cấu trúc, tư duy phát triển đề tài của người viết. 

5. 3 Tiêu chí đánh giá một bài báo cáo thực tập

Nắm được các tiêu chí đánh giá, sinh viên có thể tránh được các sai phạm không cần thiết và đạt được mức độ đánh giá cao.

3 Tiêu chí đánh giá một bài báo cáo thực tập
3 Tiêu chí đánh giá một bài báo cáo thực tập

5.1. Hình thức trình bày báo cáo thực tập

 • Thực hiện đúng cấu trúc của báo cáo thực tập (theo quy định riêng của từng đơn vị giáo dục)
 • Có danh mục tài liệu tham khảo và dẫn nguồn đầy đủ, chi tiết và đúng quy định
 • Trình bày mạch lạc, rõ ràng, sử dụng văn phong học thuật, đảm bảo tính khoa học cho bài viết

5.2. Thái độ làm việc của sinh viên

 • Có kế hoạch thực tập chi tiết và đảm bảo tuân thủ kế hoạch
 • Thường xuyên liên lạc, trao đổi với giáo viên hướng dẫn
 • Thực hiện đúng kế hoạch làm việc đã thống nhất với giáo viên hướng dẫn
 • Tiếp thu ý kiến đóng góp của giáo viên hướng dẫn, đề cao thái độ cầu tiến, ham học hỏi
 • Thái độ làm việc tích cực, có tính thần trách nhiệm cao

5.3. Nội dung báo cáo thực tập

 • Đề tài đúng chuyên ngành nghiên cứu, thể hiện tư duy sáng tạo
 • Có sự hiểu biết sâu rộng về đơn vị thực tập
 • Phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục đích, mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu
 • Nội dung của báo cáo bám sát với hoạt động thực tiễn tại đơn vị thực tập, giải quyết được một vấn đề cụ thể của đơn vị thực tập. 

 

 

Lời mở đầu báo cáo là một trong những phần quan trọng để biết bài báo cáo của bạn có thu hút và ấn tượng không. Một số mẫu lời mở đầu báo cáo tại: Tìm hiểu thêm

Bài viết trên đã hệ thống chi tiết toàn bộ những yêu cầu cơ bản đối với nội dung và hình thức của cách viết báo cáo thực tập. Hi vọng dựa vào thông tin trên, sinh viên có thể vận dụng và hoàn thành tốt báo cáo đánh giá hiệu quả thực tập của bản thân. Hi vọng rằng với những chia sẻ ngắn gọn trên đây về cách viết báo cáo thực tập, bạn sẽ có thể áp dụng ngay vào bài viết của mình.

Nếu bạn cần hỗ trợ làm báo cáo thực tập, làm luận văn, vui lòng liên hệ với Tổng đài luận văn 1080 qua số Hotline: 096.999.1080 hoặc Email: luanvan1080@gmail.com

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Công việc của tôi là Chuyên thu thập, quản lý và sản xuất nội dung thông tin dưới bất kỳ dạng nào, tư vấn các vấn đề luận văn cho khách hàng qua tổng đài tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, dịch vụ làm luận văn cho khách hàng. Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080