Bài viết nổi bật

Nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục và đào tạo. Bài viết chia sẻ nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Dịch vụ tư vấn luận văn

Nhận những bài viết mới nhất từ Luận văn 1080

Tư vấn viên sẽ liên hệ sớm nhất !

Tư vấn cho tôi

Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục 2020

Nguyễn Tuyết AnhCẩm nang quản lý giáo dục

Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân;

Một số biện pháp về công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng học tập

Nguyễn Tuyết AnhCẩm nang quản lý giáo dục

Công tác chủ nhiệm quyết định không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Làm tốt công tác chủ nhiệm tức là người giáo viên đã hoàn thành tốt việc giảng dạy các bộ môn và tổ chức giáo dục, rèn luyện đạo đức cho học sinh.

Vì sao nói giáo dục là quốc sách hàng đầu

Nguyễn Tuyết AnhCẩm nang quản lý giáo dục

Không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, các chính phủ đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Vậy vì sao nói giáo dục là quốc sách hàng đầu?

112 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục tiêu biểu

Nguyễn Tuyết AnhCẩm nang quản lý giáo dục

Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết chọn đề tài gì cho bài luận án của mình thì hãy tham khảo ngay 112 mẫu đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục dưới đây nhé 

Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Nguyễn Tuyết AnhCẩm nang quản lý giáo dục

Quản lý hoạt động dạy học là một trong những nội dung quản lý quan trọng nhất ở trường THPT. Việc quản lý hoạt động dạy học có thể tiếp cận theo những định hướng khác nhau

Nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta

Nguyễn Tuyết AnhCẩm nang quản lý giáo dục

Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục và đào tạo. Bài viết chia sẻ nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Zalo: 096.999.1080