Lý thuyết về chiến lược kinh doanh và cách xây dựng chiến lược kinh doanh

Nguyễn Phong
Lý thuyết về chiến lược kinh doanh và cách xây dựng chiến lược kinh doanh
5 (100%) 2 votes

 

Lý thuyết về chiến lược kinh doanh và cách xây dựng chiến lược kinh doanh

1./ Khái niệm chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh là tập hợp những quyết định và hành động kinh doanh hướng mục tiêu để các nguồn lực của công ty đáp ứng được những cơ hội và thách thức từ bên ngoài.

Xem thêm: Để nắm rõ hơn về  khái niệm chiến lược kinh doanh từ các tác giả Alfred Chandler (thuộc Đại học Harvard) , James B.Quynn (thuộc đại học Darmouth) và William F.Glueck.

Khái niệm về chiến lược kinh doanh

Khái niệm về chiến lược kinh doanh

2./ Mục tiêu và vai trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp

Ý nghĩa chiến lược kinh doanh có  vai trò lớn không những đối với doanh nghiệp mà còn là vũ khí sắc bén của nhà quản trị. Điều đó được thể hiện qua mục đích và vai trò của chiến lược.

a, Mục đích của chiến lược kinh doanh

– Thông qua 1 hệ thống các mục tiêu then chốt, các biện pháp chủ yếu và các chương

trình, chính sách thực thi để phác hoạ nên một bức tranh toàn cảnh về doanh nghiệp trong tương lai : Lĩnh vực kinh doanh, quy mô, vị thế, hình ảnh, sản phẩm, công nghệ, thị trường …

– Chiến lược xác định khung định hướng cho các nhà quản lý tư duy và hành động thống nhất trong chỉ đạo thực hiện.

– Có chiến lược doanh nghiệp sẽ co cơ hội nhanh nhất tiếp cận với đỉnh cao của sức mạnh trên thương trường.

b, Vai trò của chiến lược kinh doanh

Trong nền kinh tế thị trường có cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn thành công phải có một chiến lược kinh doanh . Điều đó có nghĩa là nhà quản trị doanh nghiệp phải nắm được xu thế đang thay đổi trên thị trường, tìm ra được những nhân tố then chốt cho thành công, biết khai thác những ưu thế của doanh nghiệp, nhận thức được những điểm yếu của doanh nghiệp, hiểu trường, từ đó đưa ra những quyết định đầy sang tạo để triển khai thêm hoặc cắt giảm bớt họat động ở những thời điểm và địa bàn nhất định.

Những cố gắng trên là nhằm đưa ra một chiến lược kinh doanh tối ưu, nó có tác dụng cụ thể đến các chức năng cơ bản của kinh doanh là:

– Cung cấp cho doanh nghiệp một phương hướng kinh doanh cụ thể, có hiệu quả, làm kim chỉ nam cho mọi họat động chức năng của doanh nghiệp. Giúp cho doanh nghiệp phát huy được lợi thế cạnh tranh,tăng cường sức mạnh cho doanh nghiệp, phát triển thêm thị phần.

– Giúp cho doanh nghiệp hạn chế được những bất trắc rủi ro đến mức thấp nhất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh ổn định lâu dài và phát triển không ngừng.

– Giúp các doanh nghiệp thấy rõ hướng đi của đơn vị trong tương lai, nhận thức được những thời cơ, cơ hội và nguy cơ có thể xảy ra, nhằm giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết định đúng đắn phù hợp với môi trường đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

– Giúp các doanh nghiệp tạo ra những chiến lược kinh doanh tốt hơn thông qua việc sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, tạo cơ sở tăng sự liên kết và tăng sự gắn bó của nhân viên quản trị trong việc thực hiện mục tiêu doanh nghiệp.

– Chiến lược kinh doanh giúp tăng doanh số bán ra, tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả quản trị, tránh được rủi ro về tài chính, tăng khả năng phòng ngừa, ngăn chặn các vấn đề khó khăn của doanh nghiệp.

3./ Quản trị chiến lược kinh doanh

+ Khái niệm về quản trị chiến lược kinh doanh: Quản trị chiến lược doanh nghiệp là tổng hợp các hoạt động hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra, điều chỉnh chiến lược kinh doanh diễn ra lặp đi lặp lại theo hoặc không theo chu kì thời gian nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn tận dụng được mọi cơ hội, thời cơ cũng như giảm thiểu hoặc loại bỏ các đe doạ, thách thức trên con đường thực hiện các mục tiêu của mình.

+ Quy trình quản trị chiến lược chiến lược kinh doanh : Hình thành chiến lược , Thực hiện chiến lược, Đánh giá chiến lược

Xem thêm : Khái niệm quản trị chiến lược

4./ Các loại chiến lươc kinh doanh

Có các loại chiến lược kinh doanh sau đây:

+  Phận loại chiến lược kinh doanh theo cấp công ty

+  Chiến lược kinh doanh cấp đơn vị

+  Chiến lược kinh doanh cấp chức năng

Xem thêm: tại đây

5./ Đặc điểm của quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

+ Tầm nhìn : là hình ảnh, tiêu chuẩn, hình tượng và lý tưởng trong tương lai, là những điều doanh nghiệp muốn đạt tới hoặc trở thành

+ Sứ mệnh: là lý do để tổ chức tồn tại. Các tổ chức thường thể hiện sứ mệnh bằng “tuyên bố sứ mệnh” súc tích, ngắn gọn, giải thích tổ chức đó tồn tại để làm gì và sẽ làm gì để tồn tại

+ Mục tiêu:  là kết quả mong đợi xác định mà tổ chức tìm cách đạt được khi theo đuổi sau một thời gian nhất định, có thể gồm cả mục tiêu ngắn hạn (1-3 năm) và mục tiêu dài hạn (5-10 năm)

Xem thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

6/ Chiến lược kinh doanh hiệu quả

+ Chiến lược kinh doanh trên bàn cờ

+ Chiến lược kinh doanh sản phẩm mới

+ Chiến lược “chắc chân trên thị trường”

Xem thêm tại đây

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ :

Nhận làm luận văn thạc sĩ

Nhận viết assignment

Dịch vụ chạy spss

chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

Từ khóa: mục tiêu chiến lược là gì, ý nghĩa của chiến lược kinh doanh, chiến lược kinh doanh bao gồm những gì, các loại hình chiến lược kinh doanh , khái niệm chiến lược kinh doanh là gì , khái niệm chiến lược kinh doanh , chiến lược kinh doanh hiệu quả , vai trò của chiến lược kinh doanh, các loại chiến lược kinh doanh , chiến lược kinh doanh , chiến lược kinh doanh là gì , chiến lược kinh doanh, ý nghĩa chiến lược kinh doanh